Blog

Kadrovske asistence

Ukrep testiranja zaposlenih na prisotnost SARS-CoV-2 – kdaj in kako?

Ukrep testiranja zaposlenih na delovnem mestu lahko delodajalci sprejemate na podlagi ocene tveganja, če ste ocenili, da v vaših delovnih organizacijah obstaja nevarnost okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ukrep testiranja je mogoče uvrstiti med ukrepe za zagotavljanje...

Je informacijski pooblaščenec le še brezzobi tiger?

Na področju varstva osebnih podatkov se je v zadnjih mesecih v Sloveniji zgodil pravi pretres. Sodišče je informacijskega pooblaščenca ohromilo v opravljanju ene izmed njegovih temeljnih zakonskih pristojnosti: v postopanju v postopkih, ki jih vodi po Zakonu o...

Kdo je upravičen do izplačila dela plače za poslovno uspešnost?

Ob koncu leta si delodajalci verjetno zastavljate takšna in drugačna vprašanja o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost, trinajsto plačo in božičnico. Ali veste, kako na izplačilo vpliva prisotnost oz. odsotnost delavca v tekočem letu? Zakon o delovnih razmerjih...

Kaj lahko delodajalci pričakujejo, če bo šesti protikoronski zakon sprejet?

Vlada je 10. novembra sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, bolj znan kot #PKP6. Če bo zakon sprejet, lahko delodajalci pričakujejo tri večje ukrepe na področju dela, ukrepe za zagotavljanje dodatnega...

Delodajalci spregledani pri varstvu starejših delavcev in delavcev pred upokojitvijo

Starejši delavci in delavci pred upokojitvijo spadajo v ranljivo skupino zaposlenih, ki jim tudi zakonodajalec izkazuje posebno obravnavo. Zaradi njihove ranljivosti, se od delodajalcev upravičeno pričakuje posebna zaščita te skupine. Po določilih Zakona o delovnih...

Bolj zavzeto kot gradite kakovostne odnose, bolj uspešni ste

Zakaj je pomembno, da podjetja posvečajo pozornost odnosom med zaposlenimi? Raziskave notranjega okolja podjetij in organizacij, (p)ostajajo najboljši način vključevanja zaposlenih v odločitve in najboljši napovednik njihovih vedenj v prihodnje. Obstaja visoka stopnja...

Pasti pri zaposlovanju dijakov in študentov preko študentskega dela

Delodajalci in podjetja, ki iščete dijake in študente, da bi pri vas preko študentskega dela opravljali različno zahtevna dela, vam bili na voljo daljše časovno obdobje in delo opravljali v enakem obsegu ter vsebini kot to počnejo zaposleni v delovnem razmerju, ne pozabite: za študentsko delo velja večina zakonskih obveznosti, h katerim ste zavezani v okviru delovnega razmerja.

Sprejet PKP4: zaposleni na plačanem čakanju do konca septembra

Državni zbor je 9. julija potrdili Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19, t .i. PKP4. Sprejet je že četrti sveženj ukrepov, ki v ospredje postavlja dvoje: ohraniti čim več delovnih mest in preprečiti širjenje virusa COVID-19. Da bi ohranili...

Novela: do pomoči upravičeni, če so vam prihodki od prodaje padli vsaj za 10 %

Vlada je sprejela popravke prvega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije in predlog drugega paketa, namenjenega zagotavljanju likvidnosti gospodarstva. Znižanje meje upada prihodkov za upravičence do državne pomoči je najpomembnejša sprememba, ki jo predlagajo...

Vlada predlog novega #protiKoronapaketa že poslala v Državni zbor

Vlada je v nedeljo, 29. marca, sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Državnemu zboru Republike...
Pasti pri zaposlovanju dijakov in študentov preko študentskega dela

Pasti pri zaposlovanju dijakov in študentov preko študentskega dela

Delodajalci in podjetja, ki iščete dijake in študente, da bi pri vas preko študentskega dela opravljali različno zahtevna dela, vam bili na voljo daljše časovno obdobje in delo opravljali v enakem obsegu ter vsebini kot to počnejo zaposleni v delovnem razmerju, ne pozabite: za študentsko delo velja večina zakonskih obveznosti, h katerim ste zavezani v okviru delovnega razmerja.

Webinar: MEGA KORONA ZAKON – MEGA POMOČ?

Webinar: MEGA KORONA ZAKON – MEGA POMOČ?

Ukrepi po »Mega korona zakonu«: povračilo nadomestila plače delavcem, ki so na čakanju na delu,povračilo nadomestila plače delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile,oprostitev plačila prispevkov delavcev, ki so na čakanju na delo ali ne delajo zaradi višje...