PODPORA PRI RAZVOJU STAREJŠIH ZAPOSLENIH – ASI 2021

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

PODPORA PRI RAZVOJU STAREJŠIH ZAPOSLENIH – ASI 2021

V Kadrovski asistenci se zavedamo, da bo glede na napovedi leta 2050 Slovenija država s peto najstarejšo populacijo na svetu in da je raziskava Zlata nit 2020 pokazala ključnost osebnostne rasti in razvoja za produktivnost ter zadovoljstvo zaposlenih. Kljub temu se le 14% podjetij trudi zadržati in razvijati svoje starejše zaposlene.

Čas je, da temu naredimo konec. Čas je, da z nami stopite pred konkurenco in izkoristite potencial talenta v vaši organizaciji!

Stopi v stik

Odkrijte prednosti starejših zaposlenih

Starejši zaposleni lahko ključno doprinesejo k uspehu vaše organizacije, če le znate prepoznati in razvijati njihove potenciale. Ob ustreznem vodenju in podpori starejše zaposlene iz generacij, ki so trenutno na trgu dela, namreč odlikujejo: zvestoba in predanost podjetjem, ki jim omogočajo nadaljnji razvoj, visoka notranja motiviranost ob doprinosu k podjetju in pripravljenost na deljenje znanja in izkušenj z mlajšimi sodelavci.

Administrativna podpora

Na voljo so vam naši izkušeni in natančni strokovnjaki, ki bodo kupe administrativnih nalog spremenili v organizirano pot do uspeha.

Izdelava strategije

Skupaj lahko ocenimo in analiziramo potrebe in cilje vaše organizacije ter ustvarimo praktično naravnano strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki bo hitro in učinkovito prenosljiva v vašo organizacijo.

Kakovostna izobraževanja in usposabljanja

Tekom sodelovanja z nami lahko pridobite tudi ključna znanja in kompetence, ki jih na podlagi izdelane strategije vaša organizacija in zaposleni potrebujejo za nadaljnjo samostojno rast.

Zakaj po tej poti ravno s Kadrovsko ASIstenco?

Skupaj z našimi strokovnjaki lahko v vaši organizaciji ustvarite kulturo in okolje, ki bo poskrbelo za kontinuirano, vseživljenjsko vzdrževanje zavzetosti, delovne učinkovitosti in strokovne usposobljenosti zaposlenih.