Assessment center

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Assessment center

Za vas izvedemo razna testiranja in ocenjevanja, na osnovi katerih boste lažje sprejeli prave odločitve pri novih zaposlitvah, v postopkih reorganizacije ali premestitev znotraj podjetja.

Napaka pri kadrovanju in neustrezna izbira posameznika za določeno delovno mesto vas v povprečju stane dve letni plači na tem delovnem mestu!

Kaj je assessment center?

T.i. assessment center ali izbirni (selekcijski) proces je tehnika s katero primerjamo zahteve in kriterije iz opisa delovnega mesta ter sistematizacije z dejanskimi zmožnostmi kandidata. Vključuje (lahko) niz testov in ocenjevanj, aktivnosti ter simulacij, ki ocenjujejo ključne kompetence in pomagajo izbrati pravo osebo za pravo delovno mesto. Takšen proces izbire vam nudi vpogled v znanje in vedenje kandidatov ter informacije o tem, kaj lahko od njega pričakujete na delovnem mestu. Pridobljene informacije vas po zaposlitvi kandidata tudi usmerjajo pri uvajanju na delovno mesto in nadaljnjem razvoju.

Temeljni namen aktivnosti je maksimiranje osebne učinkovitosti selektivno izbranih ključnih kadrov in s tem posredno tudi uresničevanje poslovne strategije ter doseganje poslovnih rezultatov.

Namen

odgovoriti na vprašanje v kolikšni meri so pri vsakem analiziranem posamezniku razviti poslovni ali vodstveni potenciali, sposobnosti in veščine, kot tudi s katerimi razvojnimi prijemi je mogoče doseči večjo stopnjo uspešnosti obsoječe kadrovske sestave!

Analiza potencialov sodelavcev

Celovit proces izbire predvideva kompleksne analize posameznih profilov zaposlenih glede na njihovo znanje, veščine, kompetence, psihološke in motivacijske potenciale, ki lahko vplivajo na prodajni učinek in motiviranost za osebni razvoj. Namen analize je utrditev v kolikšni meri je posameznik sposoben soočenja s poslovnimi in drugimi strokovnimi izzivi pri svojem delu. Analiza se izvaja primerjalno glede na vnaprej definiran nabor kompetenc, potrebnih za opravljanje določenih nalog, vlog ali funkcij. Na ta način je mogoče definirati ne samo obstoječe potenciale sodelavcev, ampak tudi okvirni program bodočega razvoja ter okvirne sestave bodočih delovnih skupin. Celoten proces je namenjen dolgoročni izboljšavi delovne uspešnosti posameznikov in timov.

Proces, metode in tehnike

Celoten proces izvajajo usposobljeni presojevalci Kadrovske asistence, ki zagotavljajo nepristranski širši vpogled v primernost kandidatov, dodatno pa nam sistemska analiza podatkov omogoča, da se do zaključnega mnenja pride ob soočanju različnih pogledov večjega (najmanj 2) števila presojevalcev. Z namenom doseganja optimalne analize kompetenc in potencialov sodelavcev uporabljamo različne kombinacije rešitev, ki obsegajo psihometrična orodja, skupinske vaje, individualne kompetenčne intervjuje in druga (samo)ocenjevalna orodja, teste in vaje. Vsaka od metod je namenjena presoji enega ali več analitičnih kriterijev z namenom večje zanesljivosti rezultatov.

Izbirne kompetenčne procese lahko izvedemo v naših poslovnih prostorih v Mariboru in Ljubljani, na sedežu naročnika ali preko različnih oblik sodelovanja in programske opreme za videokonference (Zoom, MS Teams, Skype, GoTo, ipd.).

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova