Razvoj delovne uspešnosti

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Razvoj delovne uspešnosti

Tradicionalni pristopi k ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti ter dolgotrajni, frustrirajoči letni pogovori ne dajejo pričakovanih rezultatov in ne izboljšujejo organizacijske uspešnosti in učinkovitosti. Delo se je namreč v zadnjem času bistveno spremenilo in zahteva bolj dinamičen, individualiziran pristop k razumevanju posameznikov, njihove delovne uspešnosti in izboljšanju učinkovitosti.

Adobe, General Electric, Google, Microsoft, Netflix…. so le nekatera izmed podjetij, ki so v celoti prenovila tradicionalne sistemske rešitve za upravljanje z delovno uspešnostjo.

Bistvo? Ne postavljajmo ocenjevanja delovne uspešnosti in preteklosti v ospredje, ampak vso pozornost in prioritete pozitivno usmerjajmo v prihodnost, v razvoj sodelavcev!

Iz upravljanja v… razvoj delovne uspešnosti

Številna podjetja ugotavljajo, da obstoječe rešitve in procesi ne dodajajo vrednosti in zaposlenih ne motivirajo. Še več, ponekod celo zmanjšujejo motivacijo in zavzetost zaposlenih, saj ko sodelavci dobijo eno samo oceno svoje delovne uspešnosti, se osredotočenost preusmeri od tega, kako izboljšati lastno učinkovitost na to, kako usposobljen je vodja za presojanje njihove uspešnosti! Dodatno tudi spremembe na tehnološkem področju, zamenjave generacij na delovnih mestih, globalizacija in enormen pretok informacij na novo oblikujejo kako naj bi delo izgledalo v prihodnje. Zaposleni si danes želijo nekaj povsem drugačnega! Želijo jasno vedeti kaj se od njih pričakuje, želijo videti smisel (poslanstvo) svojega dela in kako ta prispeva k skupnim rezultatom, želijo prevzemati odgovornost… predvsem pa si želijo redne povratne informacije in nekoga, ki jih bo razvijal za prihodnost (coacha) in ne več »šefa«.

Model razvoja delovne uspešnosti

Na podlagi večletnih izkušenj z uvajanjem modelov kompetenc in letnih razgovorov v slovenska podjetja smo razvili popolnoma nov model integralnega razvoja delovne uspešnosti in zavzetosti zaposlenih. Rešitve vam omogočajo učinkovito povezavo temeljnih procesov (1) razvoja delovne uspešnosti: od definiranja in analiziranja izvajanja nalog ter ciljev do ključnih kompetenc, z (2) raziskavami zavzetosti zaposlenih, organizacijske klime in kompetenc ter načinom iskanja ustreznih (3) usposabljanj, izobraževanj ter drugih oblik razvoja za vaše sodelavce. Temeljni namen projektov razvoj delovne uspešnosti zaposlenih na osnovi kompetenc je omogočiti prevajanje vizij in uresničevanje poslovnih strategij v operativne akcije in dnevna vedenja zaposlenih ter odprava ovir na področju ravnanja z ljudmi pri delu, ki upočasnjujejo ali zavirajo ta proces. Iz izkušenj je mogoče trditi, da so običajno potrebne spremembe v sistemu vodenja, motiviranja, komuniciranja, razvoja sodelavcev, internih informacijskih sistemov, medsebojnih odnosov, organizacijske kulture in vrednot, sistema izobraževanja in usposabljanja, analiziranja delovne uspešnosti, ipd.

Model razvoja delovne uspešnosti Kadrovske asistence

Vzpostavitev celovite infrastrukture za razvoj delovne uspešnosti

Izbran pristop dela temelji na sočasni in hkratni operacionalizaciji številnih med seboj vzorčno posledično povezanih nalog, ki bodo spremljane glede na stopnjo uresničitve in relativne primerjalne analize s cilji, ki so jih drugi že dosegli ter z razpoložljivimi podatki za panogo doma in v tujini (benchmarking). Med ključne dejavnike tako lahko sodijo:

 • Priprava ali nadgradnja sodobnega modela kompetenc,

 • dopolnjena sistemizacija, opisi vlog, opredelitev zahtevanih kompetenc,
 • program razvoja, izobraževanja in svetovanja za vodje, ključne kadre ter perspektivne kadre,
 • osebni programi razvoja ključnih kadrov,
 • izdelava motivacijskega sistema nagrajevanja in napredovanja,
 • program nefinančnih (nedenarnih) oblik motivacije in spodbud,
 • model načrtovanja podpornih internih komunikacij,
 • nova metrika uspešnosti kadrovskega sistema,
 • preverjanje modela merjenja organizacijske klime, zavzetosti zaposlenih, zaupanja in zadovoljstva zaposlenih,
 • analiza programa komuniciranja in afirmacije organizacijskih vrednot,
 • oblikovanje konstruktivne organizacijske kulture,
 • nadgradnja ali uvajanje razvojnih pogovorov z rednimi povratnimi infomacijami zaposlenim o njihovi delovni uspešnosti v povezavi z zavzetostjo zaposlenih in preko občasih, kratkih t.i. utrip raziskav, ipd.

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova