Kadrovski projekti

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Kadrovski projekti

Imate tudi vi težave pri prerazporejanju nalog? So vaši sodelavci nemotivirani, nezavzeti in neproduktivni?

Na podlagi vaših resursov, potencialov in strateških usmeritev pripravimo rešitve, ki podpirajo vašo organizacijo in zaposlene na poti uspeha.

Fleksibilna sistemizacija

V primeru, da delodajalec ne izpolnjuje pogojev za malega delodajalca, je dolžan vzpostaviti akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Zagovarjamo fleksibilno sistemizacijo, ki:

 • Jasno opredeljuje dovolj širok obseg del in nalog za nemoteno izvajanje procesov,

 • zakonito podpira notranje prerazporeditve delavcev v primeru predvidenih in nepredvidenih odsotnosti (letni dopusti, bolniške…),
 • jasno definira odgovornosti in pristojnosti zaposlenih,
 • podpira vaše strateške usmeritve,
 • upošteva zakonitosti ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile,
 • omogoča optimalno izvajanje delovnih procesov.

Motivacijski sistem nagrajevanja

Si tudi vi želite zavzete in učinkovite sodelavce? Pomagamo vam vzpostaviti motivacijsko delovno okolje in pripraviti sistem nagrajevanja, ki bo vaše delavce usmerjal k doseganju ciljev. Sistem nagrajevanja gradimo na zdravih temeljih podjetja in njegovih strateških usmeritvah.

Za vas:

 • Izvedemo analizo obstoječega stanja in potencialov,

 • identificiramo ključne motivatorje za vaše sodelavce,
 • vaše strateške usmeritve in cilje vgradimo v sistem nagrajevanja,
 • opredelimo stanja, ki jih želimo z nagrajevanjem spodbuditi, spremeniti, izboljšati,
 • vzpostavimo sistem učinkovitega povratnega komuniciranja in motiviranja sodelavcev,
 • pripravimo usposabljanja za kompetentno in objektivno ocenjevanje sodelavcev.

Pomagamo vam izmeriti zavzetost vaših sodelavcev!

Informacijska podpora kadrovskim procesom

Sodobni pristop ocenjevanja kompetenc sodelavcev! Poenostavite ocenjevanje, analize, planiranje in razvoj sodelavcev!

Omogoča hitro, objektivno in dosledno ocenjevanje kompetenc vaših sodelavcev:

 • 360°, 270°in 180°ocenjevanje,
 • poročila o izvedenem ocenjevanju na klik,
 • možnost primerjave napredka sodelavca po posameznih kompetencah,
 • vpogled v ključne informacije za izvedbo usmerjenega razvojnega razgovora,
 • izpis in spremljanje ciljev sodelavcev (ciljno vodeni razgovori in razvojni razgovori),
 • načrtovanje in spremljanje izvajanja aktivnosti za razvoj kompetenc (izobraževanja, usposabljanja, drugi dogovori),…

Ciljno vodeni razgovori

Pomagamo vam pri doseganju vašega poslovnega cilja. Naučimo vas strateškega razmišljanja in pristopa k delu, predvsem pa učinkovitega vodenja sodelavcev.

Za vas:

 • Izvedemo analizo obstoječega stanja,

 • sodelujemo pri definiranju strateških ciljev podjetja,
 • svetujemo pri postavljanju ciljev posamezne organizacijske enote,
 • usposobimo vodje za ciljno vodenje sodelavcev,
 • vzpostavimo sistem ciljnega vodenja,
 • zagotavljamo vam podporo pri izvajanju ciljno vodenih razgovorov.

Razvojni razgovori

Usmerite fokus v razvoj osebnih veščin in potencialov sodelavcev.

 • Pomagamo vam postaviti profil delovnega mesta,
 • z vrhunskimi metodami prepoznamo potenciale vaših sodelavcev,
 • usposobimo vas za učinkovito izvedbo razvojnih razgovorov,
 • usmerjamo vas pri postavljanju razvojnih ciljev posameznika,
 • naučimo vas voditi in motivirati vaše sodelavce,
 • pomagamo vam pri izvedbi razvojnih razgovorov,
 • svetujemo vam na poti vašega uspeha.

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova