Kadrovsko svetovanje

Kadrovsko svetovanje

S celovito ponudbo svetovalskih storitev pomagamo podjetjem soustvarjati konstruktivno organizacijsko kulturo, ki spodbuja boljše sodelovanje, medsebojno zaupanje, večjo zavzetost zaposlenih, inovativnost in delovno uspešnost. Obsežen nabor svetovalnih storitev dopolnjujemo z uporabo številnih kadrovskih rešitev in orodij, namenjenih povečevanju produktivnosti in uspešnosti sodelavcev ter s kadrovsko raziskovalno in razvojno dejavnostjo.

Kadrovska asistenca je svetovalni partner na področju delovnega prava in varstva osebnih podatkov.

Pri pregledu ugotavljamo skladnost naročnikove dokumentacije z delovnopravno zakonodajo in pripravimo priporočila za odpravo tveganj.

Kadrovska revizija

Kadrovska revizija poskrbi za celovit pregled delovnopravnega področja. Rezultat je celovit vpogled v skladnost poslovanja in tveganja delovnopravnih procesov in postopkov pri delodajalcu ter priporočila za odpravo tveganj.

Kadrovska revizija

Ste tudi vi preobremenjeni s kadrovsko administracijo? Niste prepričani, da so vaši kadrovski postopki zakoniti?

Kadrovski outsourcing

Glede na vaše potrebe, delno ali v celoti prevzamemo vašo kadrovsko administracijo, vam svetujemo ter za vas vodimo zakonite delovnopravne in kadrovske postopke.

Kadrovski outsourcing

Za zavzetost in produktivnost potrebujemo fleksibilno sistemizacijo, motivacijski sistem nagrajevanja, kompetenčni model po meri podjetja, pozitivno organizacijsko klimo, jasne cilje in sodoben pristop vodenja.

Kadrovski projekti

Poslovno okolje velike večine današnjih podjetij je nepredvidljivo, ni ga možno nadzorovati in tudi ne napovedovati. Zato ne preseneča, da se številne poslovne strategije, projekti in programi sprememb ne uresničujejo tako, kot so bili zastavljeni. V Kadrovski asistenci imamo izjemno širok nabor referenčnih naročnikov v Sloveniji. Z izkušenimi svetovalci za vas izvedemo različne kadrovske projekte in vam pomagamo soustvarjati konstruktivno organizacijsko kulturo. Na podlagi vaših resursov, potencialov in strateških usmeritev pripravimo rešitve, ki podpirajo vašo organizacijo in zaposlene na poti uspeha.

Kadrovski projekti

Se vam pogosto dogaja, da se kandidat na zaposlitvenem razgovoru izkaže odlično, čez nekaj mesecev pa ugotovite, da ste zaposlili napačno osebo?

Iskanje in selekcija

Pomagamo vam pri izvedbi celotnega ali delnega selekcijskega postopka, ki ga prilagodimo vašim željam in konkretnim potrebam. S pomočjo orodij Profiles International Slovenia, naših priporočil in svetovanjem vam pomagamo postaviti prave ljudi na prava delovna mesta ter jih razviti do njihovih polnih potencialov.

Iskanje in selekcija

Planiranje nasledstev je proces identificiranja in razvoja zaposlenih, ki kažejo potencial, da v prihodnosti zavzamejo vodstvene ali druge ključne vloge v organizaciji.

Planiranje nasledstev

Pomagamo vam identificirati ključna delovna mesta, ki zagotavljajo obstoj in uspešnost vašega podjetja, ter prepoznati zaposlene s potencialom, ki bodo z ustreznimi razvojnimi možnostmi zapolnili ključne pozicije v skladu z načrtom.

Planiranje nasledstev

Optimizirajte produktivnost z oblikovanjem zdravih delovnih mest. Vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, se povrne z doprinosom do 4,8 evra.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Pomagamo vam načrtovati in izvajati učinkovito promocijo zdravja. Na podlagi poglobljene analizo trenutnega stanja in konkretno zastavljenih ciljev skupaj oblikujemo program, ki pozitivno doprinese k zdravju zaposlenih in tako zmanjša bolniško odsotnost in zviša produktivnost.

Promocija zdravja

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov prinaša nekatere ključne spremembe za podjetja. Obravnavo podatkov opredeljuje kot vse dejavnosti, ki se izvajajo na podatkih vaših deležnikov: od zbiranja, hrambe, obdelave za vsakodnevno poslovanje in razvoj poslovanja.

Varstvo osebnih podatkov

Projekt varstva osebnih podatkov tako zajema celovit proces obdelave osebnih podatkov pri upravljalcu in pripravo dokumentacije. Podjetjem in organizacijam pomagamo pri vzpostavitvi sistema varstva osebnih podatkov, prilagojenega na vaše postopke in dejavnost. Za vas popišemo in identificiramo vse vrste osebnih podatkov, določimo namene obdelave in ustrezne pravne podalge, pripravimo pravila in navodila za obdelavo podatkov ter Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki vsebuje vse potrebne sestavine skladno z uredbbo GDPR.

Varstvo osebnih podatkov

Za vzpostavitev dialoga s ključnimi deležniki in upravljanja odnosov z njimi, je nujen predpogoj več kot le solidno poznavanje realnosti zunanjega okolja v katerem deluje vaše podjetje in kadrovske stroke.

Priprava kadrovske strategije

Kadrovskim strokovnjakom in vodstvu podjetij pomagamo premostiti izzive, stres in negotovost ob izzivu formuliranja in implementacije kadrovske strategije, ki ustvarja vrednost in zagotavlja poslovno uspešnost. Zdaj je bolj, kot kadarkoli v preteklosti, poslovni uspeh odvisen od prav od vloge “HRM”.

Kadrovska strategija

Številna podjetja ugotavljajo, da obstoječe rešitve in procesi “upravljanja z delovno uspešnostjo” ne dodajajo vrednosti in zaposlenih ne motivirajo. Še več, ponekod celo zmanjšujejo motivacijo in zavzetost zaposlenih.

Razvoj delovne uspešnosti

V Kadrovski asistenci smo na podlagi večletnih izkušenj z uvajanjem modelov kompetenc in letnih razgovorov v slovenska podjetja razvili popolnoma nov model integralnega razvoja delovne uspešnosti in zavzetosti zaposlenih. Rešitve vam omogočajo učinkovito povezavo temeljnih procesov razvoja delovne uspešnosti z raziskavami zavzetosti zaposlenih, organizacijske klime in kompetenc ter načinom iskanja in izvajanja ustreznih usposabljanj, izobraževanj ter drugih oblik razvoja za vaše sodelavce.

Razvoj delovne uspešnosti

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova