Human Synergistics

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Human Synergistics

Human Synergistics International (HSI) je mednarodna raziskovalna inštitucija, ki se z razvojem orodij za izbor in razvoj kadrov ter z raziskovanjem organizacijske kulture ukvarja že preko 45 let. Njihova orodja ustrezajo najvišjim raziskovalnim zahtevam, standardom zanesljivosti in veljavnosti pridobljenih podatkov. Poleg tega je integriran diagnostični sistem HSI orodij zasnovan na osnovi številnih najpomembnejših teorij in praks s področij psihologije, medicine, filozofije, osebnostnih teorij, motivacijskih teorij in psihoanalitike.

Integriran sistem

Ko govorimo o izbiri, razvoju in ohranjanju talentov, obstaja veliko orodij za merjenje kompetentnosti in učinkovitosti na individualni ravni ali za opolnomočenje ter zavzetost zaposlenih na organizacijskem nivoju. Kljub temu pa ostaja kritičen dejavnik za ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti na vseh nivojih, odgovor na vprašanje “kako” – ali povedano drugače – katera so tista vedenja oz. načini na katere sodelavci pristopajo k opravljanju svojega dela in kako vstopajo v medsebojne odnose. Integriran diagnostični sistem podjetja HSI je mogoče uporabiti ne samo na nivoju podjeta za raziskovanje organizacijske kulture in učinkovitosti, temveč tudi na nivoju posameznika za ugotavljanje razvojnega potenciala kadrov, na nivoju vodij in na nivoju skupin.

Cirkumpleks predstavlja osnovno platformo za merjenje učinkovitosti tako na nivoju posameznika, voditeljstva, skupin in organizacije ter zagotavlja enotno in konsistentno platformo za posredovanje povratnih informacij, analiziranje in načrtovanje upravljanja sprememb.

Zaposleni za katere se je izkazalo, da so še posebej uspešni in učinkoviti v organizacijah, kjer so zaposleni, so dosegali visoke rezultate v konstruktivnih slogih, a relativno nizke v pasivno/obrambnih in agresivno/obrambnih slogih.

Krožni diagram podjetja HSI

Osnova sistema intergiranega razvoja je t.i. krožni diagram ali cirkumpleks (angl. CircumplexTM) podjetja Human Synergistics International. Kot kvantitativni merilni inštrument ponuja skupni imenovalec in osnovo za povezovanje razvojnih prizadevanj na različnih organizacijskih nivojih. Rezultati so vizualno prikazani na način, ki grafično ponazori posamezna vedenja na vsakem izmed 12-ih slogov. Slogi vedenj so na krožnem diagramu urejeni na način, da tisti proti vrhu odražajo pričakovanja glede vedenj, ki so naravnana na potrebe višjega hierarhičnega nivoja po osebni rasti in zadovoljstvu; slogi, ki se nahajajo na spodnjem delu diagrama odražajo pričakovanja glede vedenj naravnana na nižje potrebe po varnosti.

Orodja, ki jih uporabljamo

Vsa orodja ustrezajo najvišjim raziskovalnim zahtevam in standardom zanesljivosti in veljavnosti.

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture

(Organizational Culture Inventory – OCI®) je globalno najpogosteje uporabljeno orodje za analiziranje organizacijske kulture, ki ga uporablja velika večina podjetij s seznama Fortune 500 in ostalih podjeti po celem svetu.

Več

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti

(Organizational Effectivness Inventory – OEITM) je orodje, ki se osredotoča na raziskovanje tistih dejavnikov organizacijske učinkovitosti in klime, ki imajo lahko odločilen vpliv na kulturo organizacij.

Več

Merjenje vpliva managerjev in vodij na zaposlene

(Management/Impact® – M/I) je orodje, ki managerjem in drugim z managerskimi vlogami zagotavlja prvovrstne povratne informacije o tem kako pristopajo k opravljanju svojega dela in vplivu, ki ga imajo na svoje sodelavce!

Več

Vprašalnik za ugotavljanje skupinskih slogov

(Group Styles Inventory – GSITM) je je eno najbolj raziskanih in mednarodno uveljavljenih orodij, za razvoj timskega dela in sodelovanja, sinergije in sprejemanju skupinskih odločitev (naj)višje kakovosti.

Več

Subarktična situacija preživetja je ena izmed najbolj popularnih skupinskih simulacij podjetja Human Synergistics, ki temelji na reševanju problemov.

Teambuilding simulacije

Simulacije preživetja in druge poslovne simulacije Human Synergistics International timom in delovnim skupinam omogočajo edinstveno priložnost, da hitro in objektivno ugotovite, ali vaše delovne skupine in timi dosegajo sinergijo, ponujajo platformo za razvoj timov in timskega načina dela ter sodelovanja ter priložnost za sodelavce na vseh organizacijskih nivojih, da izkazujejo bolj konstruktivna vedenja.

Odklenite skrivnost timske sinergije z eno od naših najbolj popularnih vaj timskega dela in sodelovanja:

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova