Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti

Orodje za merjenje organizacijske učinkovitosti ugotavlja konkretne, praktične vzvode za spremembe, kot tudi same izzide in rezultate organizacijske kulture!

Uglaševanje organizacijskih sistemov, struktur, tehnologije, veščin in kompetenc za doseganje željenih rezultatov

Skupaj z orodjem za raziskovanje organizacijske kulture, OEI – orodje za merjenje organizacijske učinkovitosti ugotavlja konkretne, praktične vzvode za spremembe, kot tudi same izzide in rezultate organizacijske kulture!

Kaj je OEI?

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti (angl. Organizational Effetiveness Inventory® – OEI), zagotavlja organizacijam vpogled v njihovo uspešnost in učinkovitost, z zornega kota posameznikov, skupin in celotne organizacije. Meri in pojasnjuje tiste notranje dejavnike in pogoje, ki najbolj vplivajo na organizacijsko učinkovitost in lahko služijo kot vzvodi za spremembe organizacijske kulture in dvig stopnje zavzetosti zaposlenih. Za razliko od večine raziskav klime, vprašalnik zagotavlja potrebne podatke o strukturah, sistemih, tehnologijah in veščinah/ kompetencah, ki jih je mogoče spreminjati z namenom nadgradnje organizacijske uspešnosti in dolgoročne učinkovitosti.

Akreditacijski program je odobren s strani Mednarodnega združenja za coaching (angl. International Coach Federation).

Kako deluje OEI?

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti obsega 128 vprašanj oblikovanih z namenom zagotoviti organizacijam podatke o njih samih, njihovi učinkovitosti in vplivu, ki ga imajo na svoje sodelavce. Posamezna vprašanja se osredotočajo na delo posameznikov, delovanje posameznih organizacijskih enot ali delovnih skupin oz. timov ter na delo neposredno nadrejenih vodij, kot tudi širše, na vprašanja, ki zadevajo celotno organizacijo!

Vprašalnik lahko uporabljajo vse vrste podjetij in organizacij, iz zasebnega in javnega sektorja, zavodi in ustanove.

Kaj obsega poročilo?

Rezultati so predstavljeni v obsežnem in nadvse uporabnem poročilu. Poročilo obsega številne grafe in preglednice, ki rezultate posamezne organizacije primerjajo z zgodovinskim povprečjem in konstruktivno primerjavo z organizacijami za katere je značilna konstruktivna organizacijska kultura. Rezultate je mogoče pripraviti ločeno tudi za posamezne podskupine (organizacijske enote, oddelke, podružnice, ipd.). Izpolnjevanje standardnega OEI vprašalnika terja približno 20 minut časa. Organizacije lahko tudi dodajo do 40 organizacijsko specifičnih trditev ali vprašanj.

V številkah

podjetij za primerjavo z zgodovinskim povprečjem

podjetij za primerjavo s konstruktivnimi kulturami

različnih kategorij vzvodov za spremembe

osnovnih vprašanj

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Deli na družbenih omrežjih