Merjenje vpliva managerjev na zaposlene

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Merjenje vpliva managerjev na zaposlene

Managerski/Vpliv (angl. Management/Impact® – M/I) je orodje, ki managerjem in drugim z managerskimi vlogami zagotavlja prvovrstne povratne informacije o tem kako pristopajo k opravljanju svojega dela in vplivu, ki ga imajo na svoje sodelavce!

Vsklajevanje organizacijskih zmožnosti z vizijo, vrednotami in strategijami

M/I orodje zadeva res bistvo ravnanja vodje s svojimi sodelavci! Mnogi vodje imajo sicer dobre namene, vendar ne razumejo kako njihovo delovanje vpliva na vedenje sodelavcev! M/I pa zagotavlja osredotočeno in specifično povratno informacijo, ki jo vsak vodja lahko takoj uporabi pri svojem delu z ljudmi.

Mnenje udeleženca raziskave M/I

Managerski vpliv (M/I)

Ker so različni slogi vplivov vodij, ki jih meri M/I vsklajeni z vizijami, vrednotami in strategijami večine organizacij, M/I managerjem zagotavlja informacije o tem kako lahko dodatno izboljšajo svoje zmožnosti za doseganje organizacijskih ciljev. Natančneje, M/I udeležencem zagotavlja informacije o:

  • lastni managerski učinkovitosti glede upravljanja nalog, ljudi in osebne učinkovitosti;
  • vplivu na druge, z vidika obsega motiviranja in spodbujanja sodelavcev, da se vedejo na konstruktivne in ne na obrambne načine;
  • managerskih pristopih, glede tega, kako pogosto managerji svoje naloge opravljajo bodisi na spodbujevalne ali pa omejevalne načine.

M/I in managerska učinkovitost

Orodje M/I poskuša pojasniti zakaj so nekateri managerji bolj učinkoviti od drugih! V preučevani populaciji 650 managerjev, primerja 15% tistih, ki so jih sodelavci najbolje ocenili z vidika njihovih spodbujevalnih pristopov managerskim zadolžitvam, s tistimi 15% managerjev, ki najbolj pogosto uporabljajo omejevalne pristope managementu! Managerji, ki uporabljajo najbolj spodbujevalne pristope managementu, imajo pretežno konstruktivni vpliv na vedenje drugih, medtem, ko je vpliv managerjev, ki uporabljajo bolj omejevalne pristope, praviloma obrambni! Te razlike pa hkrati razložijo tudi razlike z vidika njihove skupne managerske učinkovitosti!

Trenutni vpliv managerjev z najbolj spodbujevalnimi pristopi

M/I orodje je namenjeno managerjem na različnih organizacijskih ravneh, projektnim vodjem, nadzornikom in drugim z managerskimi zadolžitvami, odgovornostim in vlogami, ki jih meri M/I orodje

Uporaba

M/I orodje se lahko uporablja samostojno za vsakega posameznega vodjo ali managerja ali pa kot del širše organizacijske razvojne pobude na nivoju delovne skupine, tima ali celotne organizacije, ki se osredotoča ali vključuje, osebni razvoj vodij in managerjev, razvoj managerskih veščin in kompetenc, upravljanje sprememb organizacijske kulture in organizacijski razvoj. Povratne informacije se zbirajo s pomočjo dveh vprašalnikov. Vprašalnik M/I Opis drugih izpolni do dvanajst sodelavcev, zato da bi le ti opisali skupno učinkovitost, vpliv na njihovo vedenje in pristop k različnim managerskim obveznostim, ki so značilne za večino managerjev nižjega in srednjega hierarhičnega nivoja organizacij. Vprašalnik M/I Lasten opis pa izpolni manager osebno, z namenom opredelitve lastnih percepcij svojih managerskih pristopov in vpliva, ki bi ga želel imeti na vedenja ljudi okoli sebe.

Managerske vloge, zadolžitve in odgovornosti

Vprašalnik dodatno meri tudi pogostost s katero managerji izvajajo t.i. spodbujevalne ali omejevalne pristope pri opravljanju 15-ih managerskih vlog, zadolžitev in odgovornosti. Te so razdeljene v tri večje sklope, v upravljanje nalog, delo z ljudmi in osebne značilnosti. Spodbujevalni pristopi se osredotočajo na povečevanje avtonomije sodelavcev na najvišjo možno raven in integracijo njihovih prizadevanj, s tem, da odpravljate ovire in ustvarjate priložnosti sodelavcem, da eksperimentirajo in se razvijajo. Omejevalni pristopi se osredotočajo na povečevanje nadzora nad posamezniki in njihovim delom na najvišjo možno raven, tako da vzdržujete ali celo ustvarjate ovire, ki sodelavce bodisi odvračajo ali omejujejo, da prevzamejo pobudo, poskušajo nove stvari in usklajujejo svoje aktivnosti z drugimi sodelavci ali organizacijskimi enotami.

Kljub temu, da so določeni vidiki omejevalnih pristopov v nekaterih primerih neizogibni ali celo potrebni, so spodbujevalni pristopi splošno gledano precej bolj učinkoviti.

M/I akreditacijski program je odobren s strani Mednarodnega združenja za coaching (angl. International Coach Federation).

Program je odobren za pridobitev določenega števila akreditacijskih točk pri Mednarodnem HR združenju za certifikacijo (angl. HR Certification Institute).

Naloži PDF informacij o orodju

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova