Poslovni coaching

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Poslovni coaching

Coaching je načrten in zavesten proces, ki uporablja usmerjen dialog za ustvarjanje vzdušja in okolja z namenom osebne rasti, smiselnega delovanja in trajnostnih vedenjskih izboljšav.

Podjetja si želijo s coachingom zagotoviti večjo poslovno uspešnost, izboljšati delovno uspešnost posameznikov, nadgraditi timsko delo ter maksimirati učinke sprememb.

Zavzetost zaposlenih je dvosmerna cesta! Vodje in kadrovski strokovnjaki bi morali v procesu coachinga zaposlenim zastavljati aktivna vprašanja o lastni zavzetosti, saj sodelavci prepogosto vzroke iščejo izven sebe samih in krivijo okolje ali vodje za lastno nezavzetost!

Individualni vedenjski coaching

Da coaching deluje, dokazujejo številne izkušnje tako tujih, kot v zadnjem času tudi vse več domačih podjetjih. Marsikatera podjetja so celo izraz vodja ali direktor pričeli nadomeščati z nazivom coach! Razlogi za slednje so preprosti: po eni strani želijo poudariti nov kompetenčni profil današnjega sodobnega vodje, ki ne more več delovati brez posebnih kompetenc coachinga! Po drugi strani pa želijo poudariti prestižnost in pomembnost položaja teh vodij v organizaciji. V programih usposabljanj namenjamo prav zato posebno mesto razvoju vodij v smeri coachinga in razvoju (internih) coachev, trenerjev in vaditeljev, ki bi naj prispevali k tovrstnem razvoju vodenja in vodij. Celoten proces zahteva preobrazbo organizacijske kulture in s tem povezanega trenutnega vpliva vodij v številnih podjetjih, ki je nesporno postal največja ovira večji zavzetosti zaposlenih!

Zakaj sploh potrebujemo coacha – strokovnjaka?

Naročnik praviloma potrebuje coacha zaradi navidez razmeroma enostavnih motivov: da mu pomaga (1) jasno artikulirati cilje v treh življenskih segmentih (kariera, družina, osebno življenje), (2) opredeliti jasne prioritete na omenjenih treh področjih in (3) pomagati mu pri osebnostnem razvoju! Če sta prvi dve izbiri razmeroma samoumevni – pri prvi je v ospredju kakovost življenja, pri drugi obvladovanje časa in življenja, je tretja, sicer najbolj iskana, tudi najbolj delikatna! Mnoge na poti k uspehu namreč opazno zavirajo njihove osebnostne značilnosti ali pa veščine, ki jih preprosto ne premorejo! Včasih so zaznani kot agresivni, drugič kot arogantni, nepotrpežljivi, grobi, prezahtevni. Naloga coacha je opredeliti področja, na katerih bi izboljšave zagotovile drugačno zaznavanje ali rezultate. Slediti morajo usmeritve in spodbude kako tovrstne vedenjske spremembe doseči v praksi. Očitno je poslanstvo coacha pravzaprav prav na tem področju!

Namen sodelovanja z uporabnikom coachinga je preprost – povratne informacije, ki jih je pridobil, pogosto kažejo na deficit vodij v kompetencah t.i. čustvene inteligence, kar ima pogosto za posledico nemotivirane in nezavzete sodelavce!

Kot analitično podlago za zagotavljanje uspešnosti coaching programov uporabljamo različne mednarodno uveljavljene rešitve in orodja Profiles International, PXT Select in Human Synergistics International.

Coaching kot proces vedenjskih sprememb

Poslanstvo coachinga je omogočiti pozitivne, trajne in merljive spremembe vedenja! Ta proces sam po sebi ni več nobena neznanka in se ga tudi v sedanji tradicionalni svetovalski praksi pogosto uporablja. Z uporabnikom je najprej potrebno narediti (1) inventuro ključnih vedenj, ki imajo največji vpliv na njegovo učinkovitost v vlogi vodje, voditelja. V drugem koraku pa skupaj (2) določiti ključne deležnike, ki bodo najbolje znali razsoditi ali so želene vedenjske spremembe glede kritičnih kompetenc tudi dosežene!

Coaching managerskih in poslovnih vsebin

Čeprav vseh vsebin ne gre definirati vnaprej, ki bi bile lahko aktualne pri sodelovanju z uporabniki coachinga, pa je lahko v ustrezno podporo modularno strukturiran generični model, ki smo ga razvili ob številnih primerih dobrih praks coachinga managerjev. Razdelimo ga lahko v več časovno si sledljivih modulov, ki so dobra temeljna osnova in jih je kasneje mogoče dodatno nadgraditi in individualizirati:

Obsežnost vsebin nakazuje na to, da časovnice tovrstnih coaching programov nikakor ne morejo biti kratke! Odvisne so od posnetka stanja, ciljev, ambicij, začetnih izhodišč, angažiranosti uporabnika, izkušenj in znanj naročnika, časovnih in vseh drugih resursev… Zgolj za ilustracijo: praviloma potekajo osebna coaching srečanja po zgornjem modelu enkrat na mesec (ura ali dve). Dodatno nadgradnjo lahko predstavljo tudi naslednje vsebine:

 1. 1% model upravljanja časa
 2. Razvoj delovne uspešnosti sodelavcev
 3. Doseganje rezultatov s pomočjo drugih
 4. Modeli postavljanja ciljev, rezultatna naravnanost
 5. Pozitivna psihologija (samo)motivacije
 6. Vpliv osebnostnih preferenc (ProfileXT)
 7. Posredovanje povratnih informacij
 8. Model evalvacije življenskih interesov
 9. Samopodoba in samozavest
 10. Timsko delo in sodelovanje
 11. Kreativno reševanje poslovnih problemov
 12. Situacijski slog vodenja in komuniciranje za zavzetost
 13. Obvladovanje konfliktov, navzkrižij interesov in sporov
 14. Sposobnost vplivanja
 15. Pogajajalske strategije in taktike

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova