Raziskovalna podpora

Raziskovalna podpora

Raziskave notranjega okolja podjetij in organizacij, (p)ostajajo najboljši način vključevanja zaposlenih v odločitve in najboljši napovednik vedenj zaposlenih. Naš nabor raziskovalnih orodij vam pomaga meriti, analizirati in se razvijati na vseh organizacijskih nivojih, od kulture podjetja, vzvodov sprememb (klime) in zavzetosti zaposlenih, do individualnih značilnosti posameznikov, timske dinamike in voditeljskih kompetenc.

Raziskave notranjega okolja podjetij so še vedno najboljši način merjenja zavzetosti zaposlenih in vzvodov za spremembe.

Zavzetost zaposlenih je stanje čustvenega in intelektualnega zadovoljstva in pripadnosti. Sega preko zadovoljstva (kako so mi všeč stvari tukaj) in pripadnosti (koliko želim biti tukaj) do zavzetosti (koliko si želim in koliko dejansko storim za izboljšanje poslovnih rezultatov).

Aon Hewit

Zavzetost zaposlenih

Zaradi nekaterih omejitev klasičnih raziskav notranjega okolja podjetij, pri katerih je še vedno v ospredju pogosto samo merjenje zadovoljstva zaposlenih, vse več podjetij in organizacij pozornost namenja konceptu in raziskavam zavzetosti zaposlenih. Šele skozi ta koncept so raziskovalci potrdili visoko stopnjo povezanosti med zavzetostjo zaposlenih in finančno uspešnostjo organizacij ter njihovo sposobnostjo trajnostne rasti.

Zavzetost zaposlenih

Organizacijska kultura

Pri raziskavah organizacijske kulture uporabljamo t.i. integriran sistem podjetja Human Synergistics International, ki se na različnih organizacijskih nivojih ukvarja z analizo, merjenjem in razvojem učinkovitosti posameznikov v organizacijah. Podjetjem omogoča pripravo programov sprememb na individualnem, skupinskem in organizacijskem nivoju, bodisi istočasno ali zaporedno enega za drugim.

Organizacijska kultura

Zaposleni, ki pri svojem delu izkazujejo t.i. konstruktivna vedenja, so v povprečju kar 81 % bolj učinkoviti kot tisti, pri katerih prevladujejo pasivno agresivna obrambna vedenja!

Human Synergistics International

Organizacijska kultura

Pri raziskavah organizacijske kulture uporabljamo t.i. integriran sistem podjetja Human Synergistics International, ki se na različnih organizacijskih nivojih ukvarja z analizo, merjenjem in razvojem učinkovitosti posameznikov v organizacijah. Podjetjem omogoča pripravo programov sprememb na individualnem, skupinskem in organizacijskem nivoju, bodisi istočasno ali zaporedno enega za drugim.

Organizacijska kultura

Zaposleni, ki pri svojem delu izkazujejo t.i. konstruktivna vedenja, so v povprečju kar 81 % bolj učinkoviti kot tisti, pri katerih prevladujejo pasivno agresivna obrambna vedenja!

Human Synergistics International

Organizacijska klima s skoraj 20 % vpliva na poslovno uspešnost podjetij, medtem ko vodje s svojim načinom vodenja k tej klimi prispevajo od 58 do 72 %.

HBS

Organizacijska klima

Pri raziskavah organizacijske klime se osredotočamo predvsem na posameznikovo dojemanje in opisovanje socialnega okolja, katerega del je. Klima tako odslikava percepcije o lastnostih in značilnostih posameznega podjetja ali organizacije, kot jih vidijo njeni zaposleni in nam omogoča identificirati tiste vzvode za spremembe, s katerimi lahko spreminjamo organizacijsko kulturo in posledično dvignemo tudi stopnjo zavzetosti zaposlenih.

Organizacijska klima

Utrip raziskave

T.i. utrip raziskave predstavljajo bolj agilen pristop od tradicionalnih raziskav notranjega okolja in učinkovitosti, k zbiranju pravočasnih, relevantnih povratnih informacij in rednem vključevanju zaposlenih v odločitve, ki se nanašajo na njihovo delo in dobro počutje. Občasne utrip raziskave povežemo z vašim kompetenčnim modelom, aktualnimi izzivi s katerimi se soočate in drugimi raziskovalnimi kategorijami, ki jih tradicionalno najdemo v raziskavah organizacijske učinkovitosti in klime.

Utrip raziskave

Kar 89 % kadrovskih strokovnjakov se strinja, da so redne povratne informacije, ki jih zaposleni dobijo z občasnimi, kratkimi raziskavami, ključnega pomena za uresničevanje poslovnih rezultatov.

Forbes

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova