Razvoj in usposabljanja

Razvoj in usposabljanja

Čeprav je v zadnjem času ponudba usposabljanj z različnih področij pestra in številna, se kaže očitna pomanjkljivost v usposabljanjih, ki bi povsem praktično in osredotočeno razvila tiste deficitarne kompetence zaposlenih, ki so potrebne pri neposrednem ravnanju z ljudmi, pri delu s sodelavci in podrejenimi ter posledično pri odpravljanju osrednjega problema, nizke stopnje zavzetosti zaposlenih! V svojem programu zato naročnikom ponujamo pestro ponudbo različnih oblik usposabljanj s področja komuniciranja, ravnanja z ljudmi pri delu, razvoja kadrov, še posebej vodij in vodenja nasploh.

Osebni razvoj je prvi košček sestavljanke zavzetosti zaposlenih in (zelo) verjetno tudi najpomembnejši.

Osebni razvoj je prvi košček sestavljanke zavzetosti zaposlenih in (zelo) verjetno tudi najpomembnejši.

Učenje se zgodi le, kadar je strah za preživetje večji od odpora pred učenjem! Slednjega lahko zmanjšate tako, da zgradite varnostno mrežo, okolje v katerem se ljudje počutijo varne in sigurne.

Coaching je načrten in zavesten proces, ki uporablja usmerjen dialog za ustvarjanje vzdušja in okolja z namenom osebne rasti, smiselnega delovanja in trajnostnih vedenjskih izboljšav.

Nove tehnologije danes omogočajo ohranjati odnose z deležniki 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Čas je, da prilagodite svoj poslovni model.

– HBR, maj-junij 2019, Connected Strategy

Ponudba izobraževanj

Naročnikom v svojem programu izobraževanj ponujamo pestro ponudbo izobraževanj s področja vodenja, zavzetosti zaposlenih, organizacijske kulture, komuniciranja, ravnanja z ljudmi pri delu, upravljanja sprememb in razvoja zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih. Izobraževanja obsegajo različne oblike interaktivnega dela z udeleženci, igre vlog, (samo)ocenjevalne teste, video delavnice, delo v manjših skupinah in dodatno literaturo.

Ponudba izobraževanj

Poslovni coaching

Coaching deluje! Slednje dokazujejo številne izkušnje tako tujih, kot tudi vse več domačih podjetjih. Podjetja so izraz vodja ali direktor celo pričela zamenjevati z nazivom coach! Razlogi so preprosti: po eni strani želijo poudariti nov kompetenčni profil današnjega sodobnega vodje, ki ne more več delovati brez posebnih kompetenc coachinga! Po drugi strani pa želijo poudariti prestižnost in pomembnost položaja teh vodij v podjetju. V programih usposabljanj namenjamo prav zato posebno mesto razvoju vodij v smeri coachinga in razvoju (internih) coachev, ki prispevajo k razvoju vodenja in vodij. Proces zahteva preobrazbo organizacijske kulture in s tem povezanega trenutnega vpliva vodij v številnih podjetjih, ki je nesporno postal največja ovira večji zavzetosti zaposlenih.

Poslovni coaching

Spletna usposabljanja

Prednosti “tradicionalnih” usposabljanj lahko odslej izkusite tudi v virtualnem (spletnem) okolju. Vsa usposabljanja in coaching programi iz naše ponudbe so uporabnikom na voljo tudi preko različnih oblik sodelovanja in programske opreme za videokonference (Zoom, MS Teams, Skype, GoTo, ipd.). Udeleženci se nam sicer res da pridružijo na daljavo iz svojega poslovnega (ali domačega) okolja, vendar še vedno lahko izkusijo elemente interaktivnosti in elemente teambuidinga. Virtualna usposabljanja trajajo do največ tri ure in potekajo z videokonferenco v sodelovanju z našimi predavatelji, ki pa so vam za dodatne informacije in vprašanja na voljo tudi pred in po samem usposabljanju.

Spletna usposabljanja

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova