Kadrovski outsourcing

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Kadrovski outsourcing

Preprečite tveganja in se izognite nepotrebnim globam.

Zaposleni so osnova poslovnega uspeha, dobro organizirano kadrovsko področje pa pogoj za njihovo zadovoljstvo.

Kadrovski outsourcing zajema

I. Vodenje kadrovske administracije

Kadrovska administracija
 • Vodenje evidence o zaposlenih delavcih – v kadrovskem programu, ki ga zagotavlja izvajalec,
 • priprava in oddaja M obrazcev za prijavo delavcev v obvezna socialna zavarovanja,
 • priprava izjav o izročitvi M obrazcev zaposlenim,
 • priprava napotnic za zdravniški pregled delavcev in vodenje evidence,
 • vodenje evidence o usposobljenosti za varno delo,
 • priprava obvestil o odmeri letnih dopustov,
 • priprava seznama upravičencev do izplačila regresa za letni dopust,
 • priprava in oddaja PDM-1 obrazcev,
 • priprava kadrovskega vprašalnika,
 • priprava seznama upravičencev do jubilejnih nagrad,
 • izdaja potrdil o zaposlitvi,
 • zaposlovanje tujcev – priprava dokumentacije za pridobitev dovoljenj za prebivanje in delo (vloga in priloge za pridobitev dovoljenja, usklajevanje in komunikacija z ZZZS),
 • hramba celotne kadrovske dokumentacije pri izvajalcu.
Delovnopravni dokumenti
 • Priprava pogodb o zaposlitvi,
 • priprava aneksov k pogodbam o zaposlitvi,
 • priprava dokumentacije za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca,
 • priprava sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
 • priprava obvestil o prenehanju delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas,
 • priprava obvestil o uspešno ali neuspešno opravljenem poskusnem delu,
 • priprava izjav za zaposlene o seznanjenosti z akti delodajalca,
 • priprava odgovorov na vprašanja naročnika in svetovanje glede delovnopravne zakonodaje,
 • dopolnitev obveznih delovnopravnih aktov v primeru zakonskih sprememb.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu
 • Svetovanje pri izvedbi postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlenemu, ki mu je bila dodeljena kategorija invalidnosti,
 • priprava dokumentacije za izvedbo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu,
 • svetovanje in vodenje nadaljnjih postopkov glede na odločbo Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ter
 • druga potrebna dokumentacije za pripravo odpovedi.
Spremljanje razpisov, pridobivanje subvencij
 • Spremljanje aktualnih finančnih spodbud in razpisov in obveščanje naročnika o možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za usposabljanje in zaposlitev novih sodelavcev,
 • redno in ažurno e-obveščanje o nastalih spremembah in novostih s področja zakonodaje ter njenih vplivih na kadrovsko dokumentacijo in procese.

II. Svetovanje in priprava civilno pravnih pogodb

 • Svetovanje pri sklepanju in priprava podjemnih pogodb,

 • svetovanje pri sklepanju in priprava pogodb o sodelovanju,
 • svetovanje pri sklepanju in priprava pogodb o avtorskem delu,
 • drugo svetovanje na temo civilnopravnih pogodb (ekonomsko odvisne osebe, elementi delovnega razmerja ipd.),
 • vodenje evidence o zunanjih sodelavcih – v kadrovskem programu, ki ga zagotavlja izvajalec,
 • priprava in oddaja M obrazcev za prijavo zunanjih sodelavcev v zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
 • priprava napotnic za zdravniški pregled zunanjih sodelavcev in vodenje evidence,
 • vodenje evidence o usposobljenosti za varno delo,
 • vodenje evidenc o opravljenih licencah,
 • hramba dokumentacije pri izvajalcu.

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova