Vprašalnik za ugotavljanje skupinskih slogov™

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Vprašalnik za ugotavljanje skupinskih slogov™

Vprašalnik za ugotavljanje skupinskih slogov (GSI – Group Styles Inventory™) je edino na raziskavah temelječe orodje s katerim dobimo zanesljive in veljavne informacije o tem, na kakšen način potekajo interakcije v skupini in kako njeni člani kot tim rešujejo poslovne probleme in se spoprijemajo z vsakodnevnimi izzivi.

Razvijte veščine sprejemanja kompromisnih odločitev in oblikovanja konstruktivnih delovnih okolij

GSI omogoča članom ekipe vizualno, izkustveno učenje o tem, kako konstruktivni skupinski slogi vodijo do vrhunskih rešitev.

Kaj je GSI?

Vprašalnik za ugotavljanje skupinskih slogov (GSI – Group Styles Inventory™) je eno najbolj raziskanih in mednarodno uveljavljenih orodij, ki članom vaših delovnih skupin in timov zagotovlja “varno” okolje v katerem lahko govorijo o vedenjih v svoji skupini in o tem kakšne učinke imajo ta vedenja na njihovo delovno uspešnost in učinkovitost. Z ugotavljanjem in analiziranjem tistih vedenjskih slogov, ki timsko delo in sodelovanje bodisi podpirajo ali ga zavirajo, sodelavce lahko opolnomoči in spodbuja k spreminjanju načina s katerim pristopajo k skupnem reševanju poslovnih izzivov in delujejo kot dobro uigrana skupina. Na takšen način zagotavljajo in razvijajo boljšo komunikacija, medsebojno sodelovanje in lažje sprejemanje dogovorov, več inovativnega razmišljanja ter kakovostnejše rešitve.

Kako deluje?

Vprašalnik je namenjen tako začasnim, kot tudi tistim skupinam, ki skupaj sodelujejo dalj časa in katerih odgovornost je reševanje problemov in sprejemanje odločitev. Člani tima ga lahko izpolnijo po tem, ko so že rešili problem (in tako prepoznajo vdejnje, ki so podpirala ali zavirala njihovo učinkovitost) ali med tem ko ga rešujejo (in tako prepoznajo in vadijo bolj učinkovite načine medsebojne interakcije tekom spoprijemanja z vsakodnevnimi izzivi).

Proces poteka v treh pomembnih korakih:

  1. Člani skupine ocenijo koliko posamezne trditve, ki opisujejo različne sloge in so jih opazili med skupnim reševanjem problema ter odgovorijo na nekaj dodatnih vprašanj o učinkovitost njihovega dela, o sprejemljivosti rešitev, njihovi kakovosti in sinergiji tima.
  2. Podatki se obdelajo in prikažejo v obliki izrisani na krožnem diagramu oz. cirkumpleksu podjetja Human Synergistics International. podlagi. Na ta način se bolje seznanijo z načinom na katerega praviloma med seboj sodelujejo oz. se vedejo.
  3. Odgovori vseh v skupini se združijo in pripravi se skupinski profil, ki vedenjske sloge in ocene delovne uspešnosti in učinkovitosti grafično prikaže in primerja z bazo podatkov.

Orodje opredeljuje zakaj so nekatere skupine bolj uspešne in bolj učinkovite od drugih, kot prikazuje zgornji profil 31. skupin, ki so sodelovale v eni od naših simulacij.

Odklenite skrivnost sinergije dela v skupinah in timih z eno od naših najbolj popularnih vaj timskega dela in sodelovanja.

S katerimi orodji tvori popolno kombinacijo?

Vprašalnik za ugotavljanje skupinskih slogov najbolje deluje v kombinaciji z našimi preživetvenimi simulacijami, kot je Subarktična situacija preživetja™, priporočamo pa ga v uporabo tudi v kombinaciji z Vprašalnikom življenjskih slogov™ in Vprašalnikom za ugotavljanje organizacijske kulture®. Skupaj še z drugimi rešitvami podjetja Human Synergistics International zagotavljajo integriran pristop k razvoju in spodbujanju konstruktivnih osebnih slogov, medsebojnemu sodelovanju in spodbujanju konstruktivne organizacijske kulture. Vprašalnik lahko podjetja in organizacije samostojno uporabljajo tudi za razvoj timov, timskega načina dela in sodelovanja. Naši svetovalci vam lahko zagotovijo tudi povratne informacije za skupine o medebojnih in drugih procesih, ki se v vaših skupinah dogajajo.

Koristi za vašo organizacijo

GSI je odlično orodje, ki se lahko uporablja za:

  • merjenje in spremljanje delovne učinkovitosti timov,
  • ustvarjanje delovnega okolja, ki spodbuja inovativnosti in deljenje idej,
  • razvoj analitičnih veščin članov skupin, ki bodo glede na raziskave ene izmed najpomembnejših kompetenc prihodnosti,
  • razvoj na medsebojnem dogovoru temelječega sprejemanja odločitev,
  • doseganje sinergije in sprejemanju skupinskih odločitev višje kakovosti.

Rezultati dela v skupinah, so v poročilu prikazani glede na percentilne rezultate, iz baze podatkov, v katero je vključenih preko 900 posameznikov.

Program je odobren za pridobitev določenega števila akreditacijskih točk pri Mednarodnem HR združenju za certifikacijo (angl. HR Certification Institute).

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova