Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture

Spoznajte svojo organizacijsko kulturo in se naučite kako jo spremeniti v konkurečno prednost.

Podjetju prilagojen projekt
upravljanja organizacijske kulture in delovne uspešnosti

Globalno najpogosteje uporabljeno orodje za raziskovanje organizacijske kulture.

Kaj je OCI®?

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture® (angl. Organizational Culture Inventory® – OCI®) je v svetovnem merilu najbolj uveljavljeno, najpogosteje uporabljeno ter najbolj raziskano orodje za merjenje organizacijske kulture! Z vprašalnikom, analiziramo trenutno (dejansko) organizacijsko kulturo, z zornega kota vedenj, za katere vaši sodelavci menijo, da se jih od njih pričakuje, da bi se lahko uspešno “vključili in dosegli pričakovanja” znotraj svojih organizacij, rezultati pa so prikazani v obliki obsežnega poročila.

Kaj merimo?

Vprašalnik je sestavni del diagnostičnega sistema podjetja Human Synergistics in meri, »kaj se pričakuje« od zaposlenih v organizaciji, oziroma povedano nekoliko strokovnejše – vedenjske norme in pričakovanja, ki lahko odražajo nekatere abstraktnejše vidike kulture, kot so skupne vrednote in prepričanja. Vprašalnik obsega 120 trditev in meri 12 vedenjskih slogov, ki bi jih lahko pričakovali ali implicitno zahtevali od članov organizacije. Natančneje, vprašalnik OCI meri dvanajst različnih kulturnih norm, ki so razporejene v tri splošne kategorije kulture: konstruktivne kulture, pasivno-obrambne kulture in agresivno-obrambne kulture.

Kultura usmerja vse, kar se zgodi v vašem podjetju, v dobrem in slabem. Če jo boste prepustili naključju, je zelo malo verjetno, da bo služila poslanstvu podjetja, da bo pozitivna ali konstruktivna.

Human Synergistics International

Kako deluje?

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture izpolnjuje vzorčno število sodelavcev v organizaciji. Rezultati so prikazani na t.i. Cirkumplex-u oz. krožnemu diagramu podjetja Human Synergistics International in razkriva skupna vedenjska pričakovanja, ki so značilna za posamezno organizacijo. Ločena vprašalnika za ugotavljanje trenutne organizacijske kulture (OCI®) in idealne organizacijske kulture (OCI® – Ideal) se uporabljata za ugotavljanje in definiranje zaželene organizacijske kulture, ki bo lahko maksimizirala organizacijsko uspešnost in dolgoročno učinkovitost.

Iz naše baze podatkov

49

raziskav v Sloveniji in regiji

6.729

sodelujočih zaposlenih

12

vedenjskih slogov

120

kratkih trditev

Faze izvedbe raziskave

Idealna kultura

Idealno kulturo posameznega podjetja definiramo na posebni enodnevni delavnici, z vodstvom in drugimi dobrimi poznavalci podjetja.

Trenutna kultura

Raziskava kulture na vzorcu zaposlenih, odvisnemu od števila zaposlenih, poteka z informacijsko podprtim spletnim vprašalnikom ali v tiskani obliki.

Obsežno poročilo

Poleg obsežnega, preko 100 strani dolgega, poročila, se ključne ugotovitve raziskave in interpretacija rezultatov predstavi tudi v osebni obliki.

Program sprememb

V sodelovanju z naročnikom se pripravi podroben akcijski načrt preoblikovanja organizacijske kulture in dviga stopnje zavzetosti zaposlenih.

Naloži PDF informacijo o orodju

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova