Bodimo iskreni: Čas je za spremembe

Tradicionalni pristopi k ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti ter dolgotrajni, frustrirajoči letni pogovori ne dajejo več pričakovanih rezultatov in ne izboljšujejo organizacijske uspešnosti in učinkovitosti. Delo se je namreč v zadnjem času bistveno spremenilo in zahteva bolj dinamičen, individualiziran pristop k razumevanju posameznikov, njihove delovne uspešnosti in izboljšanju učinkovitosti.  Velika podjetja kot so Adobe, General Electric, Google, Microsoft in Netflix so nekatera izmed prvih ki so s tem zavedanjem v celoti prenovila tradicionalne sistemske rešitve za upravljanje z delovno uspešnostjo. Čas je, da se tem velikanom napredka pridružite tudi vi.  

Enačba, ki preverjeno prinaša rezultate

Delovna uspešnost = znanje in sposobnosti krat motivacija in zavzetost

Na delovno uspešnost lahko pogledamo tudi kot na enačbo – znanje in sposobnosti krat motivacija in zavzetost. –  in  le če znamo razvijati vse njene dele, bodo dobri rezultati logična posledica. Lahko imamo vse možne kompetence, znanja in potenciale, pa bodo brez motivacije nevidni in neizkoriščeni. Seveda velja tudi obratno. Prav tako se moramo zavedati, da je naše nadgrajevanje vseh delov te enačbe v organizaciji edini način za njeno uspešnost v prihodnosti. S tem namenom moramo pri ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih vedno imeti v mislih naslednja vprašanja:

  • kako dobro opravljajo svoje delo, kako učinkoviti so danes ter kako bodo v prihodnosti,
  • do kakšnih rezultatov lahko pripelje nadaljnje razvijanje njihovih potencialov torej kakšen je njihov potencial rasti?

Ko ta vprašanja združimo v mrežo, dobimo močno orodje za delo z zaposlenimi  preko katerega lahko lažje prepoznamo potenciale in delovno učinkovitost vsakega zaposlenega ter zaposlene združimo v skupine, ki nam bodo olajšale nadaljnje ustvarjanje načrta rasti naše organizacije. Dobimo matriko devetih kvadrantov.

Osrednji izziv: izziv produktivnosti

Vsi skupaj bomo v naslednjih nekaj letih morali nasloviti osrednji izziv, to je izziv produktivnosti. Če verjamemo napovedi guruja svetovnega managementa, Petru Druckerju, ki je napovedal, da »bomo morali v naslednjih desetih letih povečati produktivnost za 50%, ne da bi pri tem povečali število zaposlenih«, potem moramo vedeti tudi, da je omenjeni gospod pokojni že več kot 10 let in da so ti časi zdaj, tu. Pa smo jo? Po raziskavah produktivnost v Sloveniji zaostaja za povprečno produktivnostjo v državah članicah EU in to ne za malo. V bližnji prihodnosti bomo morali precej več pozornosti, posvetiti prav povečanju produktivnosti.

Vodič za razvoj in nasledstveno načrtovanje

Tako kot v tej matriki opazujemo dva ključna vidika razvoja zaposlenega: potenciale in delovno učinkovitost, se v nenehnem osredotočanju na dva pomembna pola vsakodnevno znajdejo tudi vodje. Večina med današnjimi vodji ima dvojno vlogo: pri eni so v ospredju ozka strokovno – funkcionalna znanja, pri drugi veščine ravnanja z ljudmi! Dober vodja mora znati obvladati svoje delo, reševati poslovne probleme in naloge, toda hkrati tudi skrbeti za ljudi. Uspešnost sodelavcev v veliki meri res odvisna od njihovih kompetenc (sposobnosti in lastnosti), a ne smemo spregledati vloge vodenja in usmerjanja. »Zaposleni ne zapusti podjetja, temveč svojega vodjo«.

Le ob ustrezni podpori lahko potenciali naših sodelavcev res zacvetijo in to bo trenutek, ko bodo  veliki talenti izbrali vašo organizacijo. V zagotavljanju takšne organizacijske kulture igra pomembno vlogo vključevanje ustreznih orodij za merjenje potencialov sodelavcev in njihove delovne učinkovitosti ter konsistentno vključevanje informacij, ki jih z njimi dobimo, v usmerjanje njihovega talenta. V boljši jutri zanje in za našo organizacijo. Ko dodobra spoznamo potenciale svojih sodelavcev – njihove kognitivne sposobnosti, osebnostne lastnosti in motivacijska sidra, lahko ugotovimo ali se ujemajo z delovnim mestom, na katerem se nahajajo in najučinkoviteje predvidevamo njihovo delovno učinkovitost. Orodje, ki nam to omogoča, je poleg matrike 9 kvadrantov, ki nam ponuja informacije kako te potenciale  prepoznati in izkoristi pri načrtovanju razvoja posameznikov in načrtovanju nasledstev, tudi ProfileXT. Ko združimo ti dve orodji, dobimo močen napovedovalec uspeha naših zaposlenih in organizacije – dobimo pomemben del enačbe uspeha. Spoznamo, kaj je tisto kar naše zaposlene motivira, kje bodo blesteli in kako jim lahko mi pomagamo pri tem. Prave ljudi znamo postaviti na prava delovna mesta – na tisto točko v kvadrantu, ki bo njih vodila do zadovoljstva našo organizacijo pa med velikane naše industrije.