Študentskemu delu se obetajo spremembe. Uveljavljanje gesla: »vsako delo šteje« bo v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje vključilo tudi dijake in študente. Posledično se bodo stroški te oblike dela zvišali. Kljub temu pa študentsko delo ostaja najcenejša in zelo fleksibilna oblika zaposlitve.

Predlog še ni potrjen

Vlada je 27. novembra 2014 sprejela predlog zakonske spremembe na področju študentskega dela.

»S tem se uveljavlja načelo »vsako delo šteje«, ki z vključitvijo v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja prinaša socialno in ekonomsko varnost vseh, ki to delo opravljajo. Kot še poročajo s pristojnega ministrstva predlog sočasno prinaša bolj primerljive obremenitve vseh oblik dela. Posredno pa

zasledujeta tudi načeli medgeneracijske solidarnosti in socialne države.

Dobre plati študentskega dela

Obstoječe začasno in občasno delo dijakov in študentov mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka. Obojim – tako mladim kot vam, delodajalcem – pa je preko študentskega dela dana priložnost za spoznavanje: mladi spoznavajo morebitne delodajalce, delodajalci pa potencialne kadre.

Premik med zakonoma

Delo dijakov in študentov sedaj ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Z vladnim predlogom se težišče urejanja področja prenaša na Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Kaj ostaja enako?

Najpomembnejše: osnovni mehanizmi študentskega dela se s predlogom zakona ne spreminjajo. Študentsko delo bo tudi v prihodnje potekalo preko študentskih servisov na podlagi študentske napotnice.

Kaj se bo spremenilo?

1. Določi se minimalna urna postavka

Po vzoru minimalne plače se določi minimalna urna postavka, ki bo znašala 4,5 evra bruto oziroma 3,8 evra neto.

2. Dijake in študente se vključi v PIZ

Od zneska na napotnici bodo delojemalci, torej dijaki in študentje, plačali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 odstotka. Medtem ko boste delodajalci na zaslužen znesek plačali prispevek za omenjeno zavarovanje v višini 8,85 odstotka.

3. Dijake in študente se vključi v zdravstveno zavarovanje

Na znesek, zapisan na napotnici, boste delodajalci plačali še prispevek za zdravstveno zavarovanje, in sicer v višini 6,36 odstotka, ter prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 odstotka.

4. Od študentskega dela se plačuje koncesijska dajatev

Od študentskega dela se plačuje tudi koncesijska dajatev v višini 16 odstotkov (po 1. januarju 2016 bo ta dajatev znašala 9,59 odstotka).

5. Od študentskega dela se plačuje dodatna koncesijska dajatev

Prav tako še dodatna koncesijska dajatev v višini dveh odstotkov.

6. Kdaj stopi novost v veljavo?

Spremembe naj bi se začele v praksi uporabljati od 1. februarja 2015 dalje.

Še vedno ena najugodnejših oblik dela na trgu …

Če bo zakonodajalec v celoti sprejel navedene novosti, bo »kljub vključitvi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevkov za zdravstveno zavarovanje ob sorazmernem zvišanju stroškov začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ta oblika dela tudi v prihodnje ostala ena najcenejših na trgu,« ugotavljamo skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.