V Uradnem listu so bile 9. 12. 2022 objavljene Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost trgovine.

Socialni partnerji so uspeli doseči dogovor o podaljšanju veljavnosti pogodbe do 31. 12. 2023, dogovorili pa so se tudi, da:

  • se s 1. decembrom zvišujejo povračila stroškov za prehrano in prevoz. Regres za prehrano bo tako znašal 6,15 €/dan, strošek prevoza na delo in z dela pa bo izplačan najmanj v višini 85 odstotkov cene javnega prevoza oziroma 0,17 evra na kilometer v primeru, ko ne obstaja možnost javnega prevoza;
  • bo regres za letni dopust, ki bo nad zneskom minimalne plače, lahko izplačan tudi v nedenarni obliki, pri čemer bo delodajalec dolžan ta del regresa zagotoviti v obliki, s katero bo delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb;
  • se s 1. januarjem 2023 se ukinja dodatek za delo v deljenem delovnem času;
  • se bodo najnižje osnovne plače do vključno petega tarifnega razreda dvignile za 36,18 odstotka, v šestem in sedmem tarifnem razredu pa se bodo povečale za 25 odstotkov. Plača prodajalca, ki sodi v četrti tarifni razred, se bo s 1. januarjem s 697,60 evra dvignila na 950 evrov bruto.

 

Pripravila:

Sanja Miljuš Herman, univ. dipl. prav