Ukrep testiranja zaposlenih na delovnem mestu lahko delodajalci sprejemate na podlagi ocene tveganja, če ste ocenili, da v vaših delovnih organizacijah obstaja nevarnost okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ukrep testiranja je mogoče uvrstiti med ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, skladno z določili Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Slednji določa odgovornost delodajalca za varnost in zdravje delavcev kot ključno, zato je delodajalec dolžan sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovi varnost in zdravje v svojem podjetju.

Delodajalci, ki jih neposredno ne zavezujejo interventni predpisi, lahko, če je to primerno, strokovno utemeljeno in v vnaprej opredeljenih primerih v oceni tveganja predvidijo tudi testiranje delavcev na prisotnost korona virusa.

Zato delodajalcem priporočamo, da v primeru večje nevarnosti širjenja okužbe v vaši delovni organizaciji vzpostavite stik s svojimi izvajalci medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu, opravite revizijo ocene tveganja in kot eno izmed tveganj določite tudi okužbo s SARS-Cov-2. Na podlagi tega lahko sprejmete ustrezne ukrepe in si zagotovite podlago za zakonito testiranje delavcev na prisotnost okužbe, s tem pa tudi varno in zdravo delovno okolje za svoje zaposlene.