Vlada je 10. novembra sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, bolj znan kot #PKP6.

Če bo zakon sprejet, lahko delodajalci pričakujejo tri večje ukrepe na področju dela, ukrepe za zagotavljanje dodatnega kadra, hkrati pa naj bi se spremenili tudi pogoji za zavrnitev zaposlitve.

Trije najpomembnejši ukrepi, ki jih bo prinesel novi zakon:

  1. Poenostavitev postopka prijave dela na domu.
      Delodajalci bodo izpolnili vsebino obrazca, ki bo dostopen na spletni strani inšpektorata za delo, in ga elektronsko vložili preko informacijskega sistema SPOT.
  • Podaljšanje subvencioniranega skrajšanega delovnega časa do 30. junija 2021.
    PKP5 namreč določa veljavnost ukrepa samo do konca tega koledarskega leta.
  • Zvišanje povračila nadomestila plače za čakanje na delo doma.
    To je bilo doslej omejeno z višino najvišjega zneska nadomestila za brezposelnost, kar znaša 830 evrov bruto, po novem pa bo povračilo mogoče največ do višine povprečne plače v RS. Ukrep naj bi veljal za vse vloge, oddane od novembra, in bo trajal do 31. januarja 2021; brez možnosti podaljšanja, kot je to predvideval PKP5.

Zagotavljanje dodatnega kadra

Predlog zakona predvideva, da bo v primeru, če bodo delavci sklenili pogodbo za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, medtem mirovala pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost. Po poteku te pogodbe pa bodo prejeli nadomestilo, kot so ga prej.

Spremenjeni pogoji za zavrnitev zaposlitve

Obveznost sprejema primerne zaposlitve bo nastopila takoj po vpisu v evidenco brezposelnih oseb in ne po 3 mesecih, kot je to veljalo do sedaj. Dveh pogojev, da se zaposlitev opredeli v zaposlitvenem načrtu da v evidenci brezposelnih oseb ni oseb, za katere bi bila ta zaposlitev ustrezna, ne bo več.