Zaposlujete najmanj 20 ali več delavcev? Če je vaš odgovor da, morate glede na število vseh zaposlenih zaposliti tudi določen delež invalidov.

Od 2 do 6 odstotkov invalidov

Koliko invalidov morate zaposliti, je odvisno od dejavnosti, ki ste jo registrirali. Ne sme pa med vsemi vašimi zaposlenimi biti manj kot 2 odstotka in ne več kot 6 odstotkov invalidov.

Prispevek: 552,41 evrov na mesec

V primeru, da predpisane kvote o deležu zaposlenih invalidov ne izpolnjujete, »vas čaka« Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Vanj ste dolžni vplačati tako imenovan prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Ta znaša 552,41 evrov na mesec ali 70 odstotkov minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga, da izpolnite zakonsko predpisano kvoto, morali zaposliti.

Druga opcija: nadomestna izpolnitev kvote

Obveznost plačila prispevka je mogoče tudi znižati. Kako? Če kot delodajalec ne zaposlujete zadosten delež zaposlenih invalidov in bi morali zaradi neizpolnjene kvote plačati prispevek, lahko v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov znižate obvezo plačila le-tega, in sicer s tako imenovano »nadomestno izpolnitvijo kvote«.

Sodelovanje z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom

Možnost nadomestne izpolnitve kvote oziroma zmanjšanja obveze plačila prispevka izpeljete tako, da v koledarskem letu sklenete in realizirate pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

15 minimalnih plač letno ali 986,44 evrov na mesec

Sklenjena pogodba z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom pomeni, da se vam priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga kot delodajalec morali zaposliti v okviru predpisane kvote. Strošek, ki se vam mesečno prizna za vsakega invalida, tako znaša 986,44 evrov.

Ne pozabite: upoštevajo se le dejansko realizirane pogodbe in plačilo po realiziranih pogodbah!

Katera dela opravljajo invalidska podjetja?

Aktualni podatki ministrstva, pristojnega za delo, kažejo, da je v Sloveniji registriranih 143 invalidskih podjetij in 39 zaposlitvenih centrov.

Ti izvajajo dejavnosti, kot so:

 • fotokopiranje,
 • razmnoževanje,
 • drobna grafična priprava za tisk računalniške storitve,
 • vzdrževanje spletnih strani,
 • vzdrževanje objektov z okolico,
 • čiščenje poslovnih prostorov,
 • enostavna ročna dela,
 • pomožna dela v proizvodnji,
 • lažja administrativna delam ipd.

Zagotovo ste med naštetimi našli katero, ki bi jo lahko »preložili« na omenjena podjetja oziroma centre …?

Invalidske kvote s Kadrovsko Asistenco

Seveda pa se lahko obrnete tudi na Kadrovsko asistenco, da:

 • za vas pripravimo analizo skladnosti med Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter vašim dejanskim stanjem,
 • vam svetujemo še o drugih možnih načinih reševanja problematike ter
 • namesto vas oddamo zahtevek za pridobitev odločbe za nadomestno izpolnitev kvote.