DECEMBER JE TUKAJ! SMO NA KAJ POZABILI?

Koledarsko leto se počasi izteka, kar pomeni, da moramo v vsaki organizaciji pogledati ali smo izpolnili vse, kar nam narekuje delovnopravna zakonodaja.

  1. IZRABA LETNEGA DOPUSTA IN PLAČILO REGRESA

Ali se vam s koledarskim letom izteče tudi vaše referenčno obdobje? Ali imate v vaših pravilnikih zapisana pravila glede izrabe letnega dopusta?

Sedaj je skrajni čas, da preverite, ali so vaši zaposleni izrabili vsaj dva tedna dopusta, kakor tudi, kakšno je stanje v »banki ur«, če imate delovni čas razporejen neenakomerno.

Če ste zaposlovali po 1. juliju, je do konca koledarskega leta skrajni čas, da novim zaposlenim izplačate sorazmerni del regresa. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu to preneha med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta in regresa za vsak mesec zaposlitve (sorazmerni del letnega dopusta in regresa). Pri tem je treba poudariti, da ima pravico do 1/12 letnega dopusta in regresa za vsak dopolnjen mesec zaposlitve in tudi za dneve v ne dopolnjenem mesecu.

  1. LETNI DELOVNI KOLEDAR ALI LETNI RAZPORED DELOVNEGA ČASA

Z letnim razporedom delovnega časa ali, kot radi rečemo, z letnim delovnim koledarjem delodajalec delavcem sporoči, koliko urna bo njihova delovna obveznost v posameznem mesecu prihodnjega leta, kateri dnevi so dela prosti in kdaj bodo imeli kolektivni dopust. Delodajalec mora pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvestiti delavce na pri njem običajen način (na primer na oglasnem mestu v njegovih prostorih ali z uporabo informacijske tehnologije) in sindikate pri njem. Ta obveza velja za vsakega delodajalca, ne glede na to, ali imajo delavci delovni čas razporejen enakomerno ali neenakomerno. V letnem delovnem koledarju mora delodajalec delavcem razporediti vsaj toliko delovnega časa, da bodo imeli zagotovljen polni delovni čas oziroma čas, ki predstavlja njihovo delovno obveznost. Glede vsebine koledarja preverimo, kaj o tem pravi kolektivna pogodba, ki nas zavezuje

  1. POSLOVNA USPEŠNOST, BOŽIČNICA, 13. PLAČA

Ste imeli dobro poslovno leto? Želite nagraditi tudi vaše zaposlene, ki so glavni promotorji vašega uspeha?

V letu 2022 je bil vsebinsko spremenjen 44. člen Zakona o dohodnini. Poslovna uspešnost je lahko sedaj izplačana v naravi (boni, delnice, žlahtne kovine,…) ali denarju. Izplačilo je neobdavčeno do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS ali 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačane za zadnjih 12 mesecev, če je to za delavca ugodneje.

Ne glede na davčno obravnavo dohodka iz delovnega razmerja, je potrebno pri izbiri kriterijev in meril spoštovati delovno pravno zakonodajo. Pravica do izplačila mora izhajati iz kolektivne pogodbe oziroma internega akta, pri čemer morajo biti kriteriji in merila enotni za vse delavce. To ne pomeni, da morajo vsi delavci prejeti enako višino, temveč da se kriteriji in merila določijo na način, da so objektivni, merljivi in nediskriminatorni za vse delavce.

 

KAJ NAS ČAKA V ZAČETKU LETA 2023?

PISNI OBRAČUN NADOMESTILA PLAČE

Najkasneje do 31. januarja vsako leto mora delodajalec delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

DVIG MINIMALNE PLAČE

Zagotovo povečanje minimalne plače in večjo minimalno osnovo za obračun. Več o tem v naslednjem članku.

 

Sanja Miljuš Herman, univ. dipl. prav.