Ker se posledice izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 močno odražajo tudi v slovenski gospodarski aktivnosti, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, je nujno sprejeti ukrepe, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in hkrati zaščitil položaj zaposlenih. Vlada RS je zato že pripravila Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku
.

Kdaj in v kakšni višini so zaposleni upravičeni do nadomestila?

Namen predloga zakona je prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah. Ta bo dosežen z ukrepom delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter izpolnjujejo pogoje iz tega zakona.

Poleg tega predlog delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi v primerih, ko delavci zaradi odrejene karantene na podlagi odločbe ministra za zdravje ne morejo opravljati dela, delodajalec pa jim iz objektivnih razlogov ne more omogočiti dela na domu. Kakšno nadomestilo pripada zaposlenim v različnih primerih, nazorno prikazuje priložena grafika.

Več o pogojih za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delodajalca pa najdete na povezavi.