Študije so pokazale, da so najuspešnejše ekipe sestavljene iz kombinacije različnih vedenj. V majhnih ekipah večina ljudi zavzema dve ali tri vloge, v katerih se počutijo najbolj sproščene. Vsaka vloga v ekipi ima sicer svoje prednosti in pomanjkljivosti, vendar enako pomembnost.

Spoznajte Špelo in Gašperja.

Špela je v podjetju vodja ekipe, za katero vse bolj ugotavlja, da ne dosega takšne učinkovitosti, kot bi jo glede na sposobnosti posameznikov morala. Njena ekipa se preveč ukvarja z vzpostavljanjem kohezije in harmonije, ter premalo z doseganjem rezultatov in s tem premagovanjem konkurence.

Potem je tu Gašper, ki vodi ekipo sodelavcev, kjer jih je večina usmerjenih k rezultatom in so zelo tekmovalni. Vendar tudi on ugotavlja, da bi lahko bila njihova učinkovitost veliko boljša.

Prepoznajte vloge posameznikov v ekipi

Poznavanje osebnosti sodelavcev deluje kot nekakšen sistem vodenja. Sporoča nam, ‘kako moj sistem funkcionira, kdo sem jaz?’ in ‘kako njegov sistem funkcionira, kdo je on?’. Potrebno je ugotoviti kakšno vlogo v ekipi igra posameznik, kako deluje v odnosu z drugimi in ali se njegove vrednote prekrivajo z vrednotami ekipe.

Individualne značilnosti sodelavcev in njihova sinergija imajo ogromen vpliv na zmožnost učinkovitega delovanja ekipe. Tiste, ki so učinkovite, po navadi kažejo uravnoteženo mero vedenj. Kljub temu, da je raznolikost sodelavcev zahtevna za vodjo in v konfliktnih obdobjih še posebno težavna, lahko v končni fazi predstavlja prednost. Raznolikost namreč omogoča, da se šibkejša področja v ekipi ali pri posamezniku utrjujejo z uporabo dopolnjujočih značilnosti ostalih. Čeprav je vsak posameznik oz. ekipa unikatna glede na izraženost in kombinacijo njihovih lastnosti, lahko dopolnjujoče lastnosti služijo ekipi tam, kjer je specifična lastnost manj izražena.

Kaj moramo vedeti o članih ekipe?

  • So dominantni, vplivni, stabilni, vestni?
  • Katere so njihove vedenjske lastnosti, ki so pomembne za produktivnost?
  • Kako se odzivajo na stresne situacije?
  • Kakšna je njihova motivacijska vnema?

Interakcija med posamezniki z različnimi osebnostmi je pogosto tudi vzrok trenja. Kako pa se lahko izognemo konfliktom? Pomembno je, da razumemo in spoštujemo razlike med člani ekipe. Da bo lahko tudi vodja uspešen pri vodenju, potrebuje čim več informacij o njihovih osebnostnih lastnostih.

Kaj lahko Špela in Gašper storita za izboljšanje učinkovitosti svojih ekip?

Špela in Gašper bi bolje vodila svoja ekipi, če bi imela dovolj informacij o osebnostnih lastnostih sodelavcev. Tako bi vedela, kako jih motivirati in kako se te osebe vedejo pod stresom.Kot vodji se lahko informirata o njihovih značilnih vedenjskih vzorcih in načinih opravljanja dela. Spoznata lahko njihove potenciale za rast in razvoj ter jim pomagata pri njihovem uresničevanju. Ko bosta prepoznala in določila njihova močna in šibka področja, lahko začneta z uvajanjem sprememb za izboljšanje učinkovitosti. To bosta dosegla, če bosta znala na podlagi razumevanja sodelavcev vzpostaviti ravnovesje v ekipi, ki zajema ekipno kohezivnost in produktivnost. Prav razumevanje ravnovesja v ekipi namreč močno vpliva na učinkovitost upravljanja in vodenja.