Ministrstvo za pravosodje je v ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje poslalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Kaj predlagajo?

Ministrstvo za pravosodje je 14. avgusta v ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje posredovalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Slednji bo na sistemski ravni izvajal določbe dveh pravnih aktov EU iz leta 2016: Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja.

Najpomembnejši novosti

Tokratna različica besedila prinaša kar nekaj pomembnih novosti, kot sta:
– bolj dosledna uskladitev predloga z določbami Splošne uredbe;
– celovitejši prenos Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja, ki se nahaja v novem II. delu predloga zakona.

Kaj vse vsebuje predlog?

V I. in III. delu predloga zakona je zajeta bistvena vsebina glede obdelav osebnih podatkov, ki obsega od splošnih določb do področne ureditev, kot je denimo videonadzor. Poleg tega so pomembne zakonsko določene pristojnosti nadzornega organa (7. poglavje I. dela predloga zakona) ter določbe o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov (5. poglavje I. dela predloga zakona).