Ukrepi po »Mega korona zakonu«:

  • povračilo nadomestila plače delavcem, ki so na čakanju na delu,
  • povračilo nadomestila plače delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile,
  • oprostitev plačila prispevkov delavcev, ki so na čakanju na delo ali ne delajo zaradi višje sile,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev, ki delajo,
  • mesečni krizni dodatek za delavce, ki delajo,
  • mesečni temeljni dohodek za samozaposlene,
  • oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene,
  • kritje nadomestila za bolniško odsotnost delavca.

Na webinarju bodo obravnavani vsi navedeni ukrepi, pogoji, pod katerimi ga boste lahko uveljavljali in način, na katerega boste lahko zahtevali povračilo nadomestila plače delavcev in oprostitev plačila prispevkov.

SUPER UGODNOST ZA UDELEŽENCE:

  • en nasvet v zvezi s #protiKoronaukrepi v pisni obliki, ki ga lahko udeleženec koristi v naslednjih 10 dneh po izvedbi webinarja.
  • vsem udeležencem webinarja bo poslan osnutek napotitve na čakanje na delo doma in izjava delavca, da na delo ne more priti zaradi višje sile.

Termin: 9.4.2020 ob 14:30 uri

Cena: 59,99 EUR + DDV
50% popust za vsako naslednjo osebo iz enakega podjetja.

Posebna cena: 39,99 EUR + DDV – posebna cena velja le udeležence webinarja »10 možnih ukrepov delodajalca v času epidemije koronavirusa«
50% popust za vsako naslednjo osebo iz enakega podjetja.

Brezplačno: za stranke osnovne, razširjene in celovite Kadrovske asistence

PRIJAVA