Novi časi. Nove vrednote. Nova kultura.

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Novi časi. Nove vrednote. Nova kultura.

Dandanes nihče več ne osporava pomembnosti koncepta zavzetosti zaposlenih, vendar si pri vsem tem optimizacije delovne in poslovne uspešnosti danes ni mogoče več predstavljati brez globjega razumevanja organizacijske kulture!

Narava razmerja med zavzetostjo in uspešnostjo posameznikov in organizacij pa je zelo zapletena, kompleksna! Zavzetost lahko potencialno pelje k uspešnosti, vendar velja tudi obratno: uspešnost lahko vodi k zavzetosti, zlasti, kadar za to poskrbijo sistemi nagrajevanja, kar pa si danes ne more več zlahka privoščiti prav veliko organizacij in podjetij! Vse bolj se torej izrisuje, da obstaja še tretji dejavnik, ki je podlaga tako zavzetosti kot uspešnosti! To pa je organizacijska kultura! Delavnica (kot jo predlagamo za izvedbo v vašem podjetju) na povsem praktičen način povezuje koncept zavzetosti zaposlenih in organizacijske kulture in posameznemu udeleženecu in podjetju ponuja praktične nasvete kako vzpostaviti t.i. konstruktivno organizacijsko kulturo in preko vzvodov sprememb dvigniti stopnjo zavzetosti v svojem organizacijskem okolju.

Temeljni namen in cilji delavnice so usposobitev udeležencev za razumevanje vedenjskih značilnosti posameznikov, vedenjske specifike organizacijske kulture in vrednot, ozaveščanje o konceptu novega poslovnega modela, ki temelji na upravljanju organizacij na osnovi vrednot in izdelava modela idealne kulture podjetja, ki omogoča uresničevanje vizije, strategije in poslovnih ciljev.

Uvod v temo: organizacijska kultura

 • cilji in nameni delavnice
 • velika slika: trendi iz okolja
 • vpliv kulture na uresničevanje poslovne strategije
 • razlike med organizacijsko klimo in kulturo, zadovoljstvom in zavzetostjo zaposlenih

Delavnica (I. del): organizacijska kultura poslovne odličnosti

 • vrednote simbolni izkaz organizacijske kulture
 • organizacijska kultura kot vedenjski normativni fenomen
 • metodologija merjenja in upravljanja organizacijske kulture
 • delovne skupine
 • študijski primer za vajo

Delavnica (II. del): opredelitev idealne organizacijske kulture

 • raziskovalni model in vprašalnik
 • vrzeli med idealno in dejansko kulturo
 • kako upravljati vrzel?

Zaključki in povzetki

 • kako in kaj naprej?
 • ugotavljanje dejanske organizacijske kulture
 • skladnost ključnih vodij in parametrov idealne organizacijske kulture
 • akcijski načrt sprememb: podlage

Udeležencem usposabljanja ali podjetjem, ki delavnico organizirajo in izvedejo v svojem podjetju, omogočimo izvedbo raziskave organizacijske kulture v podjetju po posebni promocijski ceni. S sodelovanjem ključnih kadrov v vašem podjetju, pripravimo in izvedemo celovit program upravljanja organizacijske kulture, ki jo povežemo z vašimi ključnimi strateškimi prioritetami, kupci, rastjo, zavzetostjo zaposlenih in kakovostjo storitev.

Več o Human Synergistics International >

Več o Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture >

Oblike in metode dela

Usposabljanja vključujejo različne metode dela, od seminarskega dela in predavanj, do raznoraznih interaktivnih oblik dela z udeleženci: delo v parih in skupinah, vaje, diagnostični testi, interaktivno sodelovanje udeležencev, moderirane razprave, tematske skupine, simulacije, primeri dobre prakse, izmenjava izkušenj, samodiagnostični testi, ipd. Posamezna teme in vsebine se obravnavajo na osnovi podanih teoretičnih izhodišč, skupinskega dela, vaj, dialoga ter izmenjave izkušenj v obliki skupinskega coachinga. Udeleženci med srečanji pridobljeno znanje prenašajo v prakso, v primeru povezanih srečanj pa udeleženci na naslednjem srečanju predstavijo in izmenjajo svoje izkušnje. Utrjevanje pridobljenega znanja se lahko nadaljuje po zaključku programa s podporo vodjem v obliki individualnega poslovnega coachinga. Obsežna dodatna gradiva so udeležencem programov na razpolago v elektronskih oblikah ali na naši spletni strani.

Spletna usposabljanja

Prednosti “tradicionalnih” usposabljanj, lahko odslej izkusite tudi v virtualnem (spletnem) okolju. Vsa usposabljanja in coaching programi so uporabnikom na voljo tudi preko različnih oblik sodelovanja in programske opreme za videokonference (Zoom, MS Teams, Skype, GoTo, ipd.). Udeleženci se nam sicer res da pridružijo na daljavo iz svojega poslovnega (ali domačega) okolja, vendar še vedno lahko izkusijo elemente interaktivnosti in elemente teambuidinga. Virtualna usposabljanja trajajo do največ tri ure in potekajo z videokonferenco v sodelovanju z našimi predavatelji, ki pa so vam za dodatne informacije in vprašanja na voljo tudi pred in po samem usposabljanju.

Usposabljanja po meri

Pridružite se nam lahko na že razpisanih tradicionalih ali virtualnih delavnicah, lahko pa le te pripravimo za zaključene skupine znotraj podjetij in organizacij, na sedežu vašega podjetja oziroma na izbrani lokaciji ali v vaši virtualni učilnici. Vsa usposabljanja, tako vsebino kot način izvedbe, lahko vedno še dodatno prilagodimo vašim konkretnim potrebam, željam in pričakovanjem ter jih nadgradimo z vsebinami povezanimi s samo tematiko usposabljanja in vašimi poslovnimi cilji. Izpolnite obrazec v nadaljevanju ali nam pošljite povpraševanje na elektronski naslov pisarna@kadrovska-asistenca.si.

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova