Upravljanje sprememb ali obvladovanje… kaosa?

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Upravljanje sprememb ali obvladovanje… kaosa?

Večina poskusov transformacij podjetij in organizacij, se ne uresniči, na način kot so kot so bili zastavljeni. Velik delež tovrstnih neuspehov se skriva v nezmožnosti organizacij za hitro spreminjanje in učenje.

Večina poskusov transformacij podjetij in organizacij, tudi do 2/3, 75% projektov in celo preko 90% poslovnih strategij, se ne uresniči, na način kot so kot so bili zastavljeni. Čeprav se del vzrokov za takšno nehvaležno statistiko skriva v nepredvidljivosti (poslovnega) okolja, ki ga ni možno napovedovati, kaj šele nadzorovati, kar dokazuje tudi trenutna situacija v Sloveniji in po celem svetu, pa se po drugi strani velik delež tovrstnih neuspehov skriva v nezmožnosti organizacij za hitro spreminjanje in učenje. Še posebej zapostavljene so ti. mehke razsežnosti sprememb, ki se nanašajo na vodenje, ravnanje z ljudmi, komuniciranje, spremembe vedenja in vrednot ter upravljanja organizacijske kulture. Prav te povzročajo, da procesi spreminjanja organizacij, še zdaleč niso načrtni, linearni in strukturirani, ampak prej nasprotno: pogosto zelo nelinearni, kaotični, zmedeni, o njih pa se pogovarjamo predvsem, ko pride do resnejših situacij ali celo kriz.

Usposobljenost “upravljalcev” sprememb in s tem tudi kadrovskih strokovnjakov ter predvsem vodij na vseh organizacijskih nivojih vključuje številne veščine, spretnosti in kompetence kot so politične spretnosti (organizacije so v prvi vrsti socialni sistemi!), analitične sposobnosti (ugibanje ne zadošča) ter kompetence s področja ravnanja z ljudmi še posebej tiste, ki se nanašajo na komuniciranje. Seznam s tem seznam še zdaleč ni izčrpan, saj v repertoar upravljalcev sprememb sodijo še znanja s področja sistemske teorije in poslovnih ved.

Preden pa vsi skupaj prehitro ponudimo recepte in aspirine za glavobol imenovan spremembe ali bolje rečeno kaos v katerem smo se znašli, kjer se vse bolj v ospredje prebija t.i. evolutivni koncept obvladovanja procesov sprememb (kjer ni vnaprej dognanih končnih izzidov!), lahko skupaj razmišljamo tudi o tem, da pogosto moramo… spremeniti svet! Izboljšave poslovne uspešnosti in učinkovitosti, povečanje zavzetosti kupcev, hitrejše inoviranje in učenje, uspešnejše prilagajanje poslovnih procesov, so možni le, če so v osrčju sprememb… ljudje! Samo maksimiranje tega človeškega kapitala, ki temelji na ustvarjalni energiji ljudi, je garancija za uspeh sprememb.

 • Transformacijska krivulja sprememb
 • Kako razumeti čustva in njihov vpliv na uspeh?
 • Zemljevid deležnikov pri spremembah: nasprotniki, zavezniki, pasivni sopotniki?
 • Kompetence, ki zagotavljajo uspeh?
 • Smo lahko pripravljeni na nepričakovano?
 • Komuniciranje sprememb
 • Načrtovanje sprememb: analiza organizacijskega okolja
 • Načrtovanje sprememb: modeli obvladovanja sprememb
 • Nevtralizacija odporov spreminjanju organizacij
 • Motiviranje za spreminjanje
 • Oblikovanje in komuniciranje strateške politike (temeljne strategije)
 • Internalizacija in institucionalizacija (utrditev) sprememb
 • Odmrznitev vedenjskih vzorcev
 • Ustvarjanje kritične mase energije za spreminjanje posameznikov, skupin in organizacije
 • Upravljanje procesa – načrtovanje za upravljanje projekta sprememb
 • Slogi, tehnike in veščine situacijskega in motivacijskega vodenja
 • Tehnike vplivanja in prepričevanja (človeška razsežnost sprememb)
 • Reševanje konfliktov
 • Vloga vodij pri načrtovanju, utrjevanju in obvladovanju sprememb
 • Uporaba metode AI (Appeciative Inquiry) pri obvladovanju sprememb

Oblike in metode dela

Usposabljanja vključujejo različne metode dela, od seminarskega dela in predavanj, do raznoraznih interaktivnih oblik dela z udeleženci: delo v parih in skupinah, vaje, diagnostični testi, interaktivno sodelovanje udeležencev, moderirane razprave, tematske skupine, simulacije, primeri dobre prakse, izmenjava izkušenj, samodiagnostični testi, ipd. Posamezna teme in vsebine se obravnavajo na osnovi podanih teoretičnih izhodišč, skupinskega dela, vaj, dialoga ter izmenjave izkušenj v obliki skupinskega coachinga. Udeleženci med srečanji pridobljeno znanje prenašajo v prakso, v primeru povezanih srečanj pa udeleženci na naslednjem srečanju predstavijo in izmenjajo svoje izkušnje. Utrjevanje pridobljenega znanja se lahko nadaljuje po zaključku programa s podporo vodjem v obliki individualnega poslovnega coachinga. Obsežna dodatna gradiva so udeležencem programov na razpolago v elektronskih oblikah ali na naši spletni strani.

Spletna usposabljanja

Prednosti “tradicionalnih” usposabljanj, lahko odslej izkusite tudi v virtualnem (spletnem) okolju. Vsa usposabljanja in coaching programi so uporabnikom na voljo tudi preko različnih oblik sodelovanja in programske opreme za videokonference (Zoom, MS Teams, Skype, GoTo, ipd.). Udeleženci se nam sicer res da pridružijo na daljavo iz svojega poslovnega (ali domačega) okolja, vendar še vedno lahko izkusijo elemente interaktivnosti in elemente teambuidinga. Virtualna usposabljanja trajajo do največ tri ure in potekajo z videokonferenco v sodelovanju z našimi predavatelji, ki pa so vam za dodatne informacije in vprašanja na voljo tudi pred in po samem usposabljanju.

Usposabljanja po meri

Pridružite se nam lahko na že razpisanih tradicionalih ali virtualnih delavnicah, lahko pa le te pripravimo za zaključene skupine znotraj podjetij in organizacij, na sedežu vašega podjetja oziroma na izbrani lokaciji ali v vaši virtualni učilnici. Vsa usposabljanja, tako vsebino kot način izvedbe, lahko vedno še dodatno prilagodimo vašim konkretnim potrebam, željam in pričakovanjem ter jih nadgradimo z vsebinami povezanimi s samo tematiko usposabljanja in vašimi poslovnimi cilji. Izpolnite obrazec v nadaljevanju ali nam pošljite povpraševanje na elektronski naslov pisarna@kadrovska-asistenca.si.

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova