Komuniciranje za zavzetost zaposlenih

Pravi naslov za kadrovsko področje v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet

Komuniciranje za zavzetost zaposlenih

Študijska delavnica je namenjena osebnemu izpopolnjevanju zaposlenih na različnih organizacijskih nivojih, za učinkovito dvosmerno komunikacijo s svojimi sodelavci.

Čeprav je v zadnjem času ponudba različnih komunikacijskih programov nadvse pestra in številna, se kaže očitna pomanjkljivost v študijskih praktikumih, ki bi povsem praktično in osredotočeno razvili tiste deficitarne komunikacijske kompetence zaposlenih, ki so potrebne pri neposrednem ravnanju z ljudmi, pri delu s sodelavci in podrejenimi ter posledično pri odpravljanju osrednjega problema, nizke stopnje zavzetosti zaposlenih!

Delavnica je zgrajena na uveljavljenem raziskovalnem spoznanju, da je vodja sicer prednostni vir informacij za zaposlene in da so komunikacije sestavna in nedeljiva komponenta sleherne faze vodenja in ne poseben element, kot jo želijo prikazati nekatere šole in treningi vodij.

Nameni, ki jih zasleduje študijski praktikum so:

 • dvigniti poznavanje in razumevanje zaposlenih o učinkovitem dvosmernem komunikacijskem procesu;
 • pomagati zaposlenim dvigniti lastne komunikacijske spretnosti (kompetence) v svoji neposredni vlogi;
 • dvigniti zavedanje udeležencev o ključnih informacijskih potrebah zaposlenih pri svojem delu;
 • ponuditi zaposlenim obsežen vendar hkrati nadvse praktični model komunikacijskih veščin.

Uvod v temo: veščine komuniciranja

 • upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa?
 • analiza izzivov: strategije ravnanja z ljudmi pri delu
 • vaja: koliko in kako se med seboj poznamo?
 • odločilna vloga komunikacij in vodenja
 • eno- in dvosmerna komunikacija
 • ovire uspešnemu komuniciranju
 • zakaj zaposleni ne komunicirajo: matrika komunicirati – narediti

Prepričevalno komuniciranje

 • temeljne komunikacijske veščine: predpogoj?
 • aktivno poslušanje in spraševanje
 • interpretacija nebesedne govorice
 • vplivanje in prepričevanje
 • povzemanje in sumiranje
 • obvladovanje jeze, čustev in konfliktov

Študijski praktikum: model komunikacijskih veščin za zavzetost

 • 6-fazni model komunikacijskih veščin
 • kaj je moje delo: postavljanje prioritet in ciljev
 • kako uspešen sem: posredovanje povratnih informacij
 • kdo skrbi zame: motivacija 3.0 in razvoj zaposlenih
 • kako uspešni smo: nefunkcionalna vedenja in obvladovanje konfliktov
 • kaj so naši cilji, vizija, poslanstvo: timsko delo in sodelovanje
 • kako lahko sam prispevam: koncept samozavzetosti, opolnomočenje zaposlenih

Sposobnost učinkovitega vplivanja na druge

 • sposobnost vplivanja v šestih slikah
 • 1. slika: drugačni časi
 • 2. slika: sposobnost vplivanja (model UPS)
 • 3. slika: kreativno upravljanje problemov
 • 4. slika: poznati sebe in druge – koncept osebnostnih preferenc
 • 5. slika: samozavest in samopodoba
 • 6. slika: kaj si lahko sposodimo iz teorije pogajanj?
 • namesto zaključka: vodenje (komuniciranje) navzgor

Oblike in metode dela

Usposabljanja vključujejo različne metode dela, od seminarskega dela in predavanj, do raznoraznih interaktivnih oblik dela z udeleženci: delo v parih in skupinah, vaje, diagnostični testi, interaktivno sodelovanje udeležencev, moderirane razprave, tematske skupine, simulacije, primeri dobre prakse, izmenjava izkušenj, samodiagnostični testi, ipd. Posamezna teme in vsebine se obravnavajo na osnovi podanih teoretičnih izhodišč, skupinskega dela, vaj, dialoga ter izmenjave izkušenj v obliki skupinskega coachinga. Udeleženci med srečanji pridobljeno znanje prenašajo v prakso, v primeru povezanih srečanj pa udeleženci na naslednjem srečanju predstavijo in izmenjajo svoje izkušnje. Utrjevanje pridobljenega znanja se lahko nadaljuje po zaključku programa s podporo vodjem v obliki individualnega poslovnega coachinga. Obsežna dodatna gradiva so udeležencem programov na razpolago v elektronskih oblikah ali na naši spletni strani.

Spletna usposabljanja

Prednosti “tradicionalnih” usposabljanj, lahko odslej izkusite tudi v virtualnem (spletnem) okolju. Vsa usposabljanja in coaching programi so uporabnikom na voljo tudi preko različnih oblik sodelovanja in programske opreme za videokonference (Zoom, MS Teams, Skype, GoTo, ipd.). Udeleženci se nam sicer res da pridružijo na daljavo iz svojega poslovnega (ali domačega) okolja, vendar še vedno lahko izkusijo elemente interaktivnosti in elemente teambuidinga. Virtualna usposabljanja trajajo do največ tri ure in potekajo z videokonferenco v sodelovanju z našimi predavatelji, ki pa so vam za dodatne informacije in vprašanja na voljo tudi pred in po samem usposabljanju.

Usposabljanja po meri

Pridružite se nam lahko na že razpisanih tradicionalih ali virtualnih delavnicah, lahko pa le te pripravimo za zaključene skupine znotraj podjetij in organizacij, na sedežu vašega podjetja oziroma na izbrani lokaciji ali v vaši virtualni učilnici. Vsa usposabljanja, tako vsebino kot način izvedbe, lahko vedno še dodatno prilagodimo vašim konkretnim potrebam, željam in pričakovanjem ter jih nadgradimo z vsebinami povezanimi s samo tematiko usposabljanja in vašimi poslovnimi cilji. Izpolnite obrazec v nadaljevanju ali nam pošljite povpraševanje na elektronski naslov pisarna@kadrovska-asistenca.si.

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Prišlo je do napake. Prosimo poskusite znova