Zavod za zaposlovanje je junija v okviru Zaposli.me 2016/2017 začel z novim subvencioniranjem delodajalcev, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz treh ciljnih skupin. Delodajalci boste lahko prejeli do 7.000 evrov subvencije. Naa zavodu pa so podaljšali tudi rok za povračilo prispevkov delodajalcev za zaposlovanje brezposelnih iz Pokolpja in Zasavja. Kje natančno? Preberite! 

Zaposli.me za 7.000 evrov!

Konec maja je Zavod za zaposlovanje objavil javno povabilo delodajalcem za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih oseb v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2016/2017.Povabilo je odprto od 3. junija do porabe sredstev oz. najdlje do 31. julija 2017.

Ta delodajalcem omogoča subvencijo od 5.000 do 7.000 evrov, če zaposlijo eno od več kot 6.000 brezposelnih oseb iz vse Slovenije. Subvencijo bodo dobili delodajalci, ki bodo brezposelne osebe iz ciljne skupine zaposlili za polni delovni čas in za 12 mesecev. V primeru zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb in invalidnih oseb z ustrezno odločbo o krajšem delovnem času, pa bo delodajalec brezposelne osebe lahko zaposlil tudi za krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur tedensko, za obdobje 12 mesecev.

Kdo spada v ciljno skupino:

– osebe, starejše od 50 let, ki so vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
– osebe, ki so vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so stare 30 ali več let;
– osebe, ki imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2), so stare 30 ali več let ter so vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Kriteriji za dodelitev višine subvencije:

– 5.000 evrov za zaposlitev brezposelne osebe, ki izpolnjuje en kriterij iz ciljne skupine (npr. je starejša od 50 let);
– 6.000 evrov za zaposlitev brezposelne osebe, ki izpolnjuje dva kriterija iz ciljne skupine (npr. je dolgotrajno brezposelna in hkrati starejša od 50 let);
– 7.000 evrov za zaposlitev osebe, ki izpolnjuje tri ali več kriterijev iz ciljne skupine (npr. je dolgotrajno brezposelna, starejša od 50 let in nižje izobražena).

Podaljšan rok za povračilo prispevkov delodajalcev za zaposlovanje brezposelnih iz Pokolpja in Zasavja

Rok za zaposlovanje brezposelnih iz ciljnih skupin z naslova ukrepa povračila prispevkov delodajalcu je podaljšan. Po novem lahko delodajalci iz Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj uveljavljajo povračilo prispevkov za zaposlitev brezposelnih, če z njimi sklenejo pogodbo o zaposlitvi do konca decembra 2020.

Za delodajalce z območja Pokolpja, tj. iz občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, se rok za sklepanje pogodb o zaposlitvi podaljšuje iz prvotnega 31. 12. 2016 na 31. 12. 2020; za delodajalce iz občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje s prvotnega 31. 12. 2018 na 31. 12. 2020. Za delodajalce iz Maribora ter okolice, tj. iz občin Kungota, Hoče – Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi pa rok za sklepanje pogodb o zaposlitvi ostaja nespremenjen, to je do 31. 12. 2018.

Od 1. maja višja urna postavka za gradbene delavce v Avstriji

S 1. majem 2016 se je povečala urna postavka za gradbene delavce v Avstriji, saj se je minimalna plača povečala za 1,4 %. Nove urne postavke si lahko pogledate tukaj.

Razširjena veljavnost kolektivne pogodbe za gostince in turistične delavce

20. maja je bil v Uradnem listu RS št. 36/2016 objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. S sklepom se ugotovi razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, sklenjene 19. februarja letos, na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno izmed navedenih dejavnosti:
55.100 – dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
55.300 – dejavnost avtokampov, taborov;
79. – dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti;
92. 001 – dejavnost igralnic.