Njihovi zaposleni so odlični delavci, zagotavljajo v zaposlitvenem centru Griffin, kjer usposabljajo in zaposlujejo invalide na zaščitenih delovnih mestih. »Nismo klasično invalidsko podjetje, saj smo v iskanju priložnosti za naše zaposlene zelo inovativni. Prilagajamo se potrebam naših naročnikov,« poudarja direktorica Tanja Čajavec. Na ravni skupine zaposlujejo 100 oseb, od tega 80 s statusom invalida. Pri selekciji kadrov sodelujejo tudi s Kadrovsko asistenco, pri kateri najbolj cenijo oseben pristop, visoko strokovnost in motiviranost zaposlenih.

GRIFFIN d.o.o. je prav poseben zaposlitveni center.

Pri nas usposabljamo in zaposlujemo invalide na zaščitenih delovnih mestih. To pomeni, da zaposlujemo vse tiste, ki imajo invalidnost od rojstva (gluhi in naglušni, mišična obolenja idr.) ali pa njihove omejitve ne omogočajo pridobitve statusa po načelih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ (paraplegiki, osebe s kroničnimi obolenji, osebe, ki so prebolele rakava obolenja in drugi). Vsi naši zaposleni imajo končano šolanje in so usposobljeni za opravljanje svojega dela.

Ste največji delodajalec gluhih in naglušnih v Sloveniji, koga še vse zaposlujete?

Kljub takšnemu statusu delodajalca, naša politika kakovosti predvideva zaposlovanje širokega spektra oseb z invalidnostjo: invalidi na zaščitenih delovnih mestih, podporne zaposlitve in zaposlitve po kategorijah ZPIZ-a.

Kakšne storitve pa ponujate?

Skupna delovišča imamo po celi Sloveniji. Naša primarna dejavnost je arhiviranje in digitalizacija poslovanja, kar se v največjem obsegu opravlja v naših poslovnih enotah. Prav tako opravljamo storitev dodelavnih poslov (pomoč v proizvodnji, skladišču) na naši lokaciji ali na lokaciji naročnika.

Kakšen je odnos v slovenskem poslovnem okolju do zaposlovanja invalidov?

Še vedno je čutiti nekakšne zadržke, ki se kasneje izkažejo kot pretirani, in miselnost, kot da je invalid oseba, ki ni zmožna kakovostnega dela. Realnost je prav nasprotna, naši zaposleni so odlični delavci. Potrebno jim je nameniti le čas in pozornost, da se ugotovi, kakšne sposobnosti in kreposti ima oseba. Ko vzpostavimo odnos z naročnikom, so po večini vsi zadovoljni z delom naših delavcev.

Sodelujete tudi s Kadrovsko asistenco. Ob kakšni priložnosti ste se povezali?

Za Kadrovsko asistenco smo izvedeli preko nastopa direktorice na nacionalni televiziji. Takoj za tem smo jih kontaktirali in jim predstavili naše storitve na področju digitalizacije in kadrovskih procesov. Kasneje smo v poslovnem sodelovanju naredili korak naprej in Kadrovski asistenci zaupali iskanje ter izbor kandidatov za odprta delovna mesta.

Danes skupaj sodelujete pri selekciji kadrov. Kako poteka sodelovanje?

Skupaj smo izvedli prvo selekcijo kadrov. Postopek še ni zaključen, a se že veselimo pozitivnih rezultatov.

Kakšno prihodnost ste si začrtali?

Naša prihodnost je smela. Svoj položaj edinega registriranega invalidskega podjetja na področju arhiviranja želimo še utrditi in povečati obseg prihodkov za 15 % letno. Vselej iščemo soinvestitorje ali dolgoročne partnerje, ki bi sodelovali pri razvoju storitev primernih za zaposlovanje invalidov.