Pri kadrovski reviziji gre za celovit pregled kadrovskega področja, od katerega imamo lahko samo koristi. Na njeni podlagi za podjetje pripravimo priporočila in usmeritve za izboljšanje poslovanja in opozorimo na morebitne pomanjkljivosti, ki se pri vašem poslovanju pojavljajo.

Kadrovska revizija obsega pregled delovnopravnih dokumentov, kadrovskih evidenc in zakonsko obveznih pravilnikov ter kadrovskih postopkov delodajalca. Pri pregledu se ugotavlja skladnost dokumentacije in postopkov z delovnopravno zakonodajo, tako da dosega zakonski minimum in omogoča varno delovanje delodajalca. Vsebino dokumentov in postopkov pregleda ekipa pravnikov Kadrovske asistence.


Kadrovska revizija je produkt podjetja Kadrovske storitve, ki je nastal na podlagi dolgoletnih izkušenj, idej, zamisli in vsakodnevnih situacij, s katerimi se dnevno srečujemo sodelavci Kadrovske asistence.


Priporočila in usmeritve za izboljšanje poslovanja

Na podlagi pregleda pripravimo poročilo v katerem so zajeta priporočila in usmeritve za izboljšanje poslovanja. V nadaljevanju pa naročniku pomagamo vzpostaviti procese tako, da je poslovanje iz delovnopravnega vidika varno. Končni rezultat Kadrovske revizije je celovit pregled o skladnosti in tveganjih delovnopravnih dokumentov ter procesov.

Revizorka ni inšpektorica!

Revizorka v podjetje ne pride nenapovedano kot inšpekcija, ampak je dobrodošla v vsaki organizaciji, ki se zanjo odloči. Po izkušnjah naših revizork naročniki revizije začnejo o delovno pravnem področju v podjetju razmišljati drugače, saj jih revizorke opozorijo na morebitne pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri njihovem poslovanju. V sodelovanju z revizorkami podjetje vzpostavi ali zgolj prenovi dokumentacijo, postavi kadrovske procese in se mirno poda po poti naprej k uresničevanju svojih ciljev.

Preverite, koga je revizorka letos že obiskala.


Kadrovske revizorke so sodelavke Kadrovske asistence, ki so specializirane za področje delovno pravne zakonodaje in so zadolžene za pravni pregled dokumentacije ter kadrovskih procesov.


Kako mi lahko pri tem pomaga Janez?

Preden vas obišče revizorka, spoznajte Janeza. Janez je digitalna vez med vami in revizorko – in je popolnoma brezplačen. Naš virtualni član ekipe vam na podlagi vaših vhodnih informacij, naredi hitri pregled področja in pripravi kratko poročilo.

Hiter in brezplačen pregled kadrovskega področja lahko opravite z Janezom ali pa se za celovit pregled kadrovskega področja obrnete na revizorke.