Oseba ima lahko vsa potrebna znanja in kompetence, a izkaže se, da za delo ni zavzeta. Kako prepoznati zavzete posameznike? Zakaj je selekcijski postopek tako pomemben? Kaj za dvig zavzetosti lahko stori vodja?Trg nas iz dneva v dan ‘zasipa’ z novostmi: nove tehnologije in metode dela zahtevajo zaposlene, ki so pripravljeni na spremembe. Čeprav je oseba pripravljena na spremembe, to še ne pomeni, da bo na delovnem mestu zavzeta. Iščete pa zavzetost, mar ne?

Šteje osebna inspiracija

Ko izbirate nove sodelavce, izberite dolgoročno zavzete sodelavce – takšne, ki niso zavzeti le zaradi vodje ali drugih sodelavcev, ampak zmorejo navdih za delovne izzive črpati (tudi) iz svojih notranjih potreb.

Saj veste: gre za posameznike, ki v svojem delu uživajo in v njem vidijo svoj osebni izziv! Ti so pripravljeni na osebno ter strokovno rast, ki je v svetu sprememb nujna.

Moč selekcijskega postopka

Kako pa se – glede na zahteve delovnega mesta – prepričati, kdo bo res zavzet sodelavec? S celovito analizo delovnega mesta. Analiza predstavlja izhodišče selekcijskega postopka. Zastavite jo v treh točkah:

  • jasno definirajte zahteve delovnega mesta (opredelite strokovna znanja, veščine, kompetence),
  • jasno definirajte pričakovanja na področju osebne in strokovne rasti in
  • izvedite celovit selekcijski postopek, tj. preverite strokovna znanja, kompatibilnost kompetenc, pripravljenost na osebni razvoj; kandidata povprašajte o viziji ter potipajte, če je zavzet.

Znanje še ne pomeni zavzetosti

Če želite delovno mesto zaupati zavzeti osebi, morate postaviti sistem iskanja in selekcije kadrov. Naša strokovnjakinja, specializirana za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov v podjetju, ugotavlja, da delodajalci pogosto najdete osebo, ki ima za zasedbo delovnega mesta vso potrebno znanje in kompetence, a … se kasneje izkaže, oseba za delo sploh ni zavzeta.

Zato pozor: v selekcijskem postopku je potrebno ugotoviti, ali bo oseba pripravljena uporabiti znanje in kompetence.

Upoštevajte še, da je zavzetost osebe pogojena tudi s tem, kako visoko na lestvici njenih vrednot je osebni oziroma karierni razvoj – višje kot je, bolj zavzeto osebo imate pred seboj.

Pravo delovno okolje za zavzete

Zavzeto osebo ste našli. Kaj pa zdaj? Da bo zavzetost osebe dolgoročna, poskrbite za zdravo delovno okolje, v katerem bo lahko optimalno funkcionirala.

Kaj zdravo delovno okolje pomeni v praksi? Pomeni, da:

  • ugotovite, kakšni pogoji dela posameznika najbolj motivirajo. Bo oseba učinkovita v organiziranem sistemu s pravili ali potrebuje (in to dopušča tudi narava dela) bolj svobodno, kreativno okolje?
  • spremljate učinke dela, bodite pozorni na šibke točke sodelavca, upoštevajte njegovo mnenje,
  • poskrbite za tekočo, jasno in pravočasno komunikacijo,
  • gojite pozitivne odnose in konstruktivno rešujte konflikte.

Čas je za vodje

Pogosto ne dobite zgolj visoko zavzetih sodelavcev. Poleg visoko zavzetih poznamo tudi nezavzete in srednje zavzete zaposlene. V tem primeru uporabite svoje voditeljske sposobnosti. Raziskave pravijo, da tisti vodje, ki so bili s strani sodelavcev označeni kot karizmatični, pozitivno vplivajo na dvig zavzetosti svojih sodelavcev.