Schaeffler Slovenija je hčerinsko podjetje skupine Schaeffler Technologies AG&Co. KG iz Nemčije. Strankam nudijo tehnično in komercialno svetovanje iz proizvodnega programa Schaeffler, ki zajema več kot 40.000 izdelkov iz ležajne in linearne tehnike. Za njihove stranke, ki prihajajo iz industrijske branže, skrbijo štirje zaposleni. Na globalni ravni pa ima skupina Schaeffler približno 84.000 zaposlenih, ki delajo v več kot 170 hčerinskih podjetij v 50 državah sveta. O tehnologiji, njenem razvoju ter naši skupni prihodnosti smo se pogovarjali z direktorjem Albertom Sekerešem.

Kaj je v Schaffer Slovenija na ‘prvem mestu’?

Za naše podjetje sta to vsekakor kakovost izdelkov in zadovoljstvo strank. Zato nenehno stremimo k izboljševanju proizvodnih procesov in posodabljanju proizvodne opreme. S trajnim vlaganjem v širitev in posodobitev proizvodnje dosegamo najvišje standarde v visokotehnološko opremljeni, avtomatizirani in robotizirani proizvodnji.

Pravite, da skupina Schaeffler prispeva k ‘mobilnosti za jutri’. Kaj to pomeni?

Z več kot 2.300 prijavljenimi patenti na leto je Schaeffler ena vodilnih družb v Evropi in svetu. Večina teh patentov in inovacij služi za izboljšanje učinkovitosti ležajev in sklopov, zmanjševanju trenja in posledično porabi energije, kar vodi v izdelavo okolju prijaznih strojev, naprav in prevoznih sredstev. V zadnjem času smo s posamičnimi izdelki, kakor tudi sistemskimi sklopi in rešitvami intenzivno prisotni v hibridnih in čisto električnih pogonih. Schaeffler s partnerjem ABT na primer sodeluje tudi v novo organiziranem tekmovanju E-formula.

Danes ni velikih in majhnih podjetji, pravijo, temveč so samo hitra in počasna. Ali ta filozofija velja tudi v vašem podjetju?

Živimo v tehnološko in digitalno intenzivno razvijajočem se času in svetu. Zato je hitrost v odzivnosti in prilagodljivosti zahtevam trga merodajna za obstoj in konkurenčnost. V našem podjetju na eni strani prenašamo informacije o najnovejših proizvodih in dosežkih matičnega podjetja na slovensko tržišče, hkrati pa v hišo Schaeffler prinašamo informacije in dognanja z majhnega, a zelo dinamičnega ter zahtevnega tržišča v Sloveniji.

Kako utrjujete povezavo v skupini, da se tudi slovenski zaposleni čutijo del nje?

Z razvojem modernih komunikacij sta povezava z matičnim podjetjem in prenos informacij bistveno lažja ter hitrejša kot v preteklosti. Kljub temu pa se še vedno organizirajo strokovna srečanja, šolanja in poslovna druženja, kjer smo lahko tudi zaposleni iz manjših ali bolj oddaljenih krajev vključeni v izobraževanja, izmenjavo informacij in izkušenj.

Kje in kdaj so vam na pomoč priskočili strokovnjaki Kadrovske asistence?

Prvi stik z Andrejo Janc Koderman sem imel na srečanju pri našem poslovnem partnerju. Prepričala me je njihova strokovnost, prilagodljivost, cenovna sprejemljivost in prijaznost.V sodelovanju z njimi smo z aktualnimi zakonskimi predpisi uredili, posodobili in uskladili naše interne pravilnike, kakor tudi ostale pravilnike.

Kakšno je vaše sodelovanje s Kadrovsko Asistenco?

Res me veseli, da znajo priskočiti na pomoč pri številnih temah ter da ne navajajo samo teoretičnih zakonskih predpisov, temveč jih znajo razložiti in podkrepiti s praktičnimi primeri. Zato bi sodelovanje s Kadrovsko asistenco priporočil vsem domačim podjetjem, kakor tudi tujim podjetjem s predstavništvi v Sloveniji, ki iščejo pomoč pri svetovanju, izdelavi in uskladitvi vseh aktov ter pravilnikov, ki jih naša zakonodaja predpisuje.