Nova Vizija je v slovenskem prostoru eden glavnih dobaviteljev lastne programske opreme na področjih medicinske, poslovne in visokošolske informatike. V zadnjih letih se družba vse bolj uveljavlja tudi kot dobavitelj visokošolskih informacijskih sistemov ter izvajalec naročniških projektov v javni upravi. Zaposlujejo 30 ljudi, od tega jih ima več kot 20 visokošolsko izobrazbo, večinoma računalniške smeri. Z izvršnim direktorjem Teom Bizjakom in s članoma uprave, tehničnim direktorjem Dejanom Zillijem ter direktorjem projektov Srečkom Natekom, smo se med drugim pogovarjali tudi o inženirskem svetu, sodelovanju in ambicijah. 

Pravite, da nudite celovite informacijske storitve. Kaj to pomeni za nas, laike?

Uporabniki želijo enostavne informacijske storitve ali aplikacije, ki v celoti podpirajo njihovo vsakdanje delo. Delo uporabnikov je med sabo povezano, saj se poslovni procesi, dokumenti in podatki prepletajo ter uporabljajo iz različnih vidikov. Celovite informacijske rešitve rešujejo prav to kompleksnost poslovanja.

Kako inženirska naravnanost vas in vaših zaposlenih pripomore k uspehu podjetja?

Veljamo za podjetje, ki najde rešitve tudi za zapletene probleme. Inženirske sposobnosti naših zaposlenih so največji potencial podjetja, ki smo ga v preteklosti v precejšnji meri uspeli preleviti tudi v uspeh podjetja. Za prodajo svojih rešitev in znanja ne potrebujemo klasičnih prodajalcev; pri nas prodajajo strokovnjaki, ki so hkrati tudi arhitekti rešitev. S takšnim pristopom že v najzgodnejših fazah vzpostavitve informacijskih projektov načrtujemo ustrezne rešitve, ki rešujejo ključne probleme naših strank.

Vse pogosteje slišimo, da je pot do uspeha v sodelovanju. Ne glede ali imamo v mislih medsebojno povezovanje držav, regij, družb ali zaposlenih, vse bolj velja, da je edina prava skupna pot. Kako “skupaj” uresničujete v Novi viziji?

Zaposleni in njihovo znanje predstavljajo ključni intelektualni kapital podjetja. Zato se osredotočamo na organiziranje timov, strokovni razvoj zaposlenih, predvsem pa vzpostavitev ustvarjalnega okolja, kjer sodelavci učinkovito izmenjujejo znanje, predvsem njihovo skrito znanje, tako glede razvijanja aplikacij kot glede njihove učinkovite uvedbe. Pri tem se zgledujemo po sodobnih rešitvah managementa znanja in uporabljamo napredne informacijske tehnologije, kot so baze znanja, orodja za sodelovanje ipd. Vzpodbujamo različne oblike medsebojnega sodelovanja in komunikacije.

Kakšen je vaš recept za doseganje vedno boljših rezultatov ter pri tem delovati sodelovalno, spodbujevalno in motivacijsko za zaposlene?

Organizacijska kultura podjetja je usmerjena v znanje in učinkovito delo. Sodelavci, ki se pri tem izkažejo, napredujejo hitreje, imajo večji vpliv na poslovne odločitve in so zgled ostalim. Hierarhija znanja uspešno dopolnjuje običajno poslovno organizacijsko hierarhijo. Zaposleni vidijo v podjetju dolgoročno priložnost, zato ni slučaj, da je odhodov zaposlenih iz podjetja malo.

Kakšno je vaše sodelovanje s Kadrovsko asistenco? Kaj ste izpeljali skupaj?

Sodelovanje je odlično. Kadrovska asistenca je za nas natančno to, kar pomeni njihov naziv. Pomagajo in usmerjajo nas pri razvoju kadrovskega področja, posebno pravilnikov, ki so povezani z izvajanjem aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Pri tem ne gre za velike projekte ampak postopne in premišljene korake. Pred njimi smo se občasno posvetovali z različnimi kadrovskimi ali pravnimi strokovnjaki. Sedaj to dobimo na enem mestu.

 Kako jo boste uresničevali letos?

Usmerjeni smo v celovite informacijske rešitve na področju zdravstva, gospodarstva, visokega šolstva in javne uprave. Naši novi izdelki so posodobljene celovite informacijske rešitve, predvsem v smislu novih funkcionalnosti, uporabe sodobnih IT in mobilnosti. Gre predvsem za dolgoročne odnose s poslovnimi partnerji, ki v vsakem trenutku pričakujejo od nas najsodobnejše in najboljše rešitve za njihove probleme in potrebe. Pri projektih informacijskih rešitev za javno upravo se povezujemo s partnerskimi podjetji, saj smo skupaj z njimi še uspešnejši.