Kadrovska revizija

Kadrovska revizija je produkt Kadrovske asistence, ki je nastal na podlagi dolgoletnih izkušenj, idej, zamisli in vsakodnevnih situacij, s katerimi se dnevno srečujemo sodelavci Kadrovske asistence.

Kadrovska revizija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kadrovskimi postopki, ki v kopici svojih delovnih obveznosti ne uspejo spremljati zakonodaje in obveznosti delodajalca.

Rezultat kadrovske revizije je celovit vpogled v skladnost poslovanja in tveganja delovnopravnih procesov in postopkov pri delodajalcu ter priporočila za odpravo tveganj.

Celovit pregled delovnopravnih dokumentov

Kadrovska revizija zajema celovit pregled delovnopravnih dokumentov, personalnih map, obveznih internih aktov in kadrovskih evidenc in pravilnikov, ki urejajo delovnopravna razmerja. Pri pregledu ugotavljamo skladnost naročnikove dokumentacije z delovnopravno zakonodajo z vidika doseganja zakonskega minimuma in tudi z vidika varnosti poslovanja delodajalca in primernost glede na načrtovane ukrepe na področju organizacije in razvoja kadrov. Pregled dokumentacije izvaja pravna skupina izvajalca, pri čemer se pregled personalnih map in evidenc opravi na sedežu naročnika, pregled pravilnikov pa na sedežu izvajalca.

Koraki do varnega poslovanja

1. korak

Kadrovska revizija (Pregled dokumentacije, pravilnikov in kadrovskih postopkov)

2. korak

Priprava  zapisnika priporočil in usmeritev

3. korak

Predstavitev priporočil za ureditev delovnopravnega področja na sedežu naročnika

 

Naročnika opremimo z znanjem, da lahko sam uredi delovnopravno področje ali mu pri tem priskočimo na pomoč.

SPLETNI KADROVSKI REVIZOR

Prvi korak do brezskrbnega poslovanja

Dovolite, da hitro ocenim ustreznost vaših kadrovskih postopkov in dokumentov. 

 

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Deli na družbenih omrežjih