Državni zbor je 9. julija potrdili Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19, t .i. PKP4. Sprejet je že četrti sveženj ukrepov, ki v ospredje postavlja dvoje: ohraniti čim več delovnih mest in preprečiti širjenje virusa COVID-19.

Da bi ohranili zaposlitve, se s PKP4 podaljšuje povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija, z možnostjo podaljšanja do konca septembra. Upravičenemu delodajalcu bo tudi v bodoče Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) izplačal delno povračilo za delavca na čakanju v višini 80 % nadomestila plače. V tem obdobju delodajalec, ki bo koristil ta ukrep za zaposlenega, tega ne bo mogel odpustiti iz poslovnih razlogov ali iz poslovnih razlogov odpovedati pogodbo o zaposlitvi večjemu številu delavcev.

Kako je s plačilom v karanteni?
Breme izplačila nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, se do konca septembra preloži na državni proračun. Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za te primere uveljavljali najkasneje do 30. septembra. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni. Za tiste zaposlene, ki jim bo odrejena karantena in jim bo delodajalec lahko odredil delo na domu, se ne spreminja nič, za ostale na pa velja naslednje:

1. Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, bo imel pravico do nadomestila plače v višini 100 % njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

2. Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo po prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena, ali delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, bo imel pravico do nadomestila v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

3. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, v času odrejene karantene ne bo upravičen do nadomestila plače. 
Izjeme v primeru odhoda so le:
– smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja oz. smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca oz. zunajzakonskega partnerja;
– smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj;
– rojstvo otroka.

V teh treh primerih bo delavec upravičen do nadomestila v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače.

Dodatna sredstva za dodatne zaposlene
S PKP4 je vlada zagotovila tudi sredstva za financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži, za izvajanje socialno varstvenih in zdravstvenih storitev. Kadrovska okrepitev in izboljšanje standardov v domovih se ne bo preložila na pleča oskrbovancev oz. njihovih svojcev. Dodatna sredstva so zagotovili tudi za financiranje novo zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer za ustrezno kadrovsko podporo, ki jo bo zavod imel pri stabilizaciji gospodarstva.

Korona aplikacija za zdrave neobvezna
Kar nekaj prahu je dvignilo določilo, ki uvaja mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi,
ki temelji na določbah zakona o nalezljivih bolezni. Namestitev in uporaba mobilne aplikacije bo prostovoljna in brezplačna, razen če bo posameznik potrjeno pozitiven na virus. Slednji si bo moral mobilno aplikacijo obvezno naložiti z vnosom naključne kode.