Se ukvarjate s prevoznimi storitvami prevoza blaga ali potnikov in vaša pot vodi tudi skozi Avstrijo? Čakajo vas spremembe! Odslej boste morali imeti vedno pri sebi tudi obsežno dokumentacijo. Predvidevajo se namreč poostrene kontrole!

S 1. januarjem je začel v Avstriji veljati nov Zakon o preprečevanju plačilnega in socialnega dumpinga, ki velja tudi za prevozni sektor. Ste nanj pripravljeni?

Obenem so v začetku februarja Italija, Avstrija, Nemčija, Francija, Belgija, Danska, Luksemburg, Švedska in Norveška podpisale memorandum Road Alliance. Gre za načrt skupnega boja proti socialnemu dumpingu, ki zajema ukrepe za vzpostavitev poštene in zdrave konkurence med podjetji. Zato poostrujejo tudi kontrole voznikov.

O spremembah se boste morali poučiti, če:

 • opravljate kabotaže v Avstriji,
 • dostavljate v Avstrijo,
 • opravljate prevoz iz Avstrije (natovarjanje poteka v Avstriji, razkladanje pa zunaj nje),
 • opravljate prevoze potnikov (občasni prevozi, linijski promet, turistična potovanja in izleti s končnim ciljem v Avstriji).


Tudi enkratni oz. občasni prevozi se smatrajo kot napotitve.

Kakšne spremembe vas čakajo?

Upoštevanje minimalne plače po avstrijski kolektivni pogodbi:

 • za čas prebit v Avstriji je potrebno obračunati urno postavko, ki jo določa avstrijska kolektivna pogodba (giblje se od 8 do 13 evrov, odvisno od kolektivne pogodbe, ki vas zavezuje).

Prijava napotitve pred vstopom na avstrijsko ozemlje:

 • dokler za prevozno panogo ni na voljo samostojnega obrazca, je treba uporabljati obrazec ZKO 3, ki se uporablja za vse panoge,
 • možnost okvirnih prijav.

V vozilu je potrebno hraniti obsežno dokumentacijo:

 • A1 obrazec v nemškem jeziku,
 • pogodbo o zaposlitvi v nemškem jeziku,
 • kopijo prijave napotitve,
 • dokumente o plači v nemškem jeziku,
 • zapise delovnega časa iz katerega je razvidno delo v Avstriji.

Ali veste?

 • Kot napotitev se smatra tudi npr. prevoz smučarjev v Avstrijo.
 • Za dejavnost čistega tranzita pravil o napotitvi ni potrebno upoštevati.
 • Za prevozni sektor je več kolektivnih pogodb (kolektivna pogodba za dejavnost tovornega prometa, za dejavnost prevoza z dostavnimi vozili, za zasebne avtobusne prevoznike idr.).
 • Pri plači je potrebno upoštevati in obračunavati tudi dodatke, ki jih poznajo avstrijske kolektivne pogodbe (delo ponoči idr.).
 • Avstrijsko urno postavko delavcev morate priznati za ves čas prebit v Avstriji (od vstopa do izstopa iz državnega ozemlja, tudi čas, ko voznik čaka na nakladanje in razkladanje).
 • Vso dokumentacijo morajo imeti vozniki fizično pri sebi. Lahko je na tabličnem računalniku, vendar mora biti razvidno, da je bila naložena/posredovana pred vstopom na avstrijsko ozemlje! Shranjevanje na USB ključku ni dovoljeno.

Kakšne so kazni za neupoštevanje?

Kazni za kršitve, ki se nanašajo na pravočasnost priglasitve, pravilni ZKO obrazec, javljanje sprememb, dostopnost dokumentacije v primeru kontrole in morebitnega oviranja kontrole, se gibljejo od 1.000 do 10.000 evrov za delavca, v primeru ponovitve pa od 2.000 do 20.000 evrov. Če je kršitev ugotovljena pri več kot treh delavcih bo višina globe od 2.000 do 20.000 evrov na delavca, v primeru ponovitve pa od 4.000 do 50.000 evrov.

Omenjena globa vas lahko doleti, če ne boste imeli ustrezne dokumentacije glede plač, tj. plačilne liste, dokazila o izplačilu, evidence delovnega časa idr., če se delavcem ne bo zagotavljalo plačila v skladu z avstrijsko zakonodajo in ustrezno kolektivno pogodbo dejavnosti. Zanjo so potrebna pravilna razporeditev v tarifni razred in dokazila o ustrezni usposobljenosti.

Če vas bodo kaznovali večkrat, ali bodo pri več kot treh zaposlenih ugotovili kršitve glede plač oz. če boste večkrat kršili določila glede zagotavljanja ustreznega plačila delavcu, vas lahko dodatno doleti še prepoved opravljanja storitev v Avstriji od 1 do 5 let.