Zavod RS za zaposlovanje vabi delodajalce, da se vključite v program in bodoče zaposlene predhodno preizkusite na delovnem mestu. Upravičene stroške preizkusa vam bodo povrnili.

Preizkusite bodoče zaposlene

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za delodajalce, ki želijo sodelovati v programu Delovni preizkus. Ta delodajalcem omogoča, da brezposelne, stare 30 let in več, ki so na zavodu prijavljeni vsaj pol leta, preizkusijo na dejanskem delovnem mestu, preden se odločijo za njihovo zaposlitev. Zavod delodajalcem povrne upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleženec preizkusa pa prejme dodatek za aktivnost in prevoz. Program bo potekal do porabe sredstev oziroma najkasneje do 9. septembra, delovni preizkusi pa se morajo zaključiti do 31. oktobra 2016.

Preizkusno obdobje traja najmanj 100 ur do največ enega meseca. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu preizkuša praviloma polni delovni čas. Strošek, ki ga zavod povrne delodajalcu zajema strošek izvedbe delovnega preizkusa, ki znaša 206 evrov za posameznika, v določenih primerih pa se povrne samo nastali strošek za predhodno opravljen zdravniški pregled

Podrobne pogoje sodelovanja in postopek prijave preberite v javnem povabilu

MDDSZ je pripravilo predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev, na katerega lahko podate svoje komentarje do 24. februarja.

Pripravlja se nov zakon o napotenih delavcih

MDDSZ je 25. januarja na spletni strani objavilo obvestilo, da so pripravili predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev. Namen zakona je na enem mestu urediti vsa področja, ki so povezana z napotitvami delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev. Ker je predlog v fazi javne razprave, lahko svoje komentarje in pripombe posredujete do vključno 24. februarja na e-naslov: gp.mddsz(at)gov.si.

Predlog podrobneje ureja pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati za napotitev delavca na delo v tujino, kot so vsebina pogodbe o zaposlitvi, možnosti odklonitve napotitve itd. Določa obveznosti, ki jih mora pri napotitvi spoštovati delodajalec, tj. dolžnost spoštovanja predpisov države, v katero bo napotil delavce, dolžnost pridobitve obrazca A1, če gre za napotitev v državo članico EU …

Predlog ureja tudi postopek in pogoje pridobitve obrazcev A1, do katerih bodo po novem upravičeni delodajalci, ki poslujejo že vsaj tri mesece in zaposlujejo najmanj tri delavce za polni delovni čas, ne napotujejo hkrati več kot 70 odstotkov svojih delavcev, niso na seznamu nepredlagateljev obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in imajo poravnane vse davčne obveznosti do države ter niso uvrščeni na seznam delodajalcev z negativnimi referencami. Vlogo za izdajo obrazca A1 vloži delodajalec preko portala e-Vem, o njej pa odloča ZZZS v roku petih delovnih dni od prejema popolne vloge. Vročanje te se opravi preko portala e-Vem.

Predlog zagotavlja tudi zaščito napotenih delavcev in preprečuje nelojalno konkurenco med delodajalci in ureja napotitve delavcev tujih delodajalcev v Slovenijo. Podrobna vsebina predloga je dostopna na spletni strani MZDDSZ.