Ker so podjetja in njihovi zaposleni v današnjem času podvrženi hitrim in stalnim spremembam, kar posledično povečuje stres na delovnem mestu, vse več podjetij poskuša najti načine, kako izboljšati počutje svojih zaposlenih na delovnem mestu. Ena izmed možnosti, ki jo podjetja vpeljujejo v svoje vsakodnevno delo je, da zaposlenim dovolijo, da na svoje delovno mesto pripeljejo svojega psa. Veliko raziskav namreč potrjuje, da imajo živali na delovnem mestu zelo pozitiven vpliv na zaposlene.

Pozitivni vidiki prisotnosti psa na delovnem mestu

Zaposleni poročajo o večjem občutku sproščenosti in umirjenosti ter boljšem počutju, doživljajo manj stresa oziroma, le-tega bolj učinkovito obvladujejo, hkrati presojajo, da je ob prisotnosti psa njihovo delovno zadovoljstvo višje, pripravljeni so ostati dlje, saj se jim ne mudi domov poskrbet za žival.  Poveča se ustvarjalnost in produktivnost, saj sprehod s psom med delovnim časom koristi duševnemu zdravju, možganom namreč omogoči, da se sprostijo in  posledično zaposleni lažje pride do novih idej. Prav tako se spodbuja komunikacija med zaposlenimi, saj jo psi spodbudijo, prej pride do začetka komunikacije. Zaposleni, ki na delovno mesto pogosteje privedejo svojega psa, imajo višjo delovno zavzetost.

Pri zaposlenih se okrepi tudi občutek pripadnosti organizaciji in svoje podjetje zaposleni posledično ocenijo višje glede ugodnosti, ki so jim dane. S politiko prijazno do hišnih ljubljenčkov podjetje posreduje pozitivno podobo zunanjemu svetu saj kaže, da pri njih vlada sproščena, neformalna kultura. Ker podpirajo ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, so posledično bolj privlačna za mlado delovno silo in lažje pritegnejo določeno vrsto kadra, kar zanje predstavlja ugodno konkurenčno prednost na trgu dela.

Kje so psi lahko prisotni in kje to ni mogoče?

Na splošno ljudje pogosteje pripeljejo pse na delovno mesto v manjših in bolj kreativnih podjetjih ter v neprofitnih ustanovah. Psi so morda manj primerni na delovnih mestih, kjer so v veljavi higienski standardi (kuhinja, predelovalna industrija) in kjer je okolje nevarno zanje (npr. na gradbišču, v proizvodnih obratih, kemičnih tovarnah, ipd.). Manj primerna so tudi delovna mesta, kjer bi psi bili prisotni v prostoru kjer se menjuje veliko strank (npr. banka, pošta, ipd.),

Tveganja povezana s prisotnostjo psa na delovnem mestu

Najbolj očitna tveganja, ki izhajajo iz prisotnosti psa na delovnem mestu so povezana z alergijami, fobijami in osebnimi nenaklonjenostmi, pa tudi z možnostjo motenj, ki jih povzročajo psi.

Glede na raziskavo Allergy Asthma Immunol Research je približno 10–20% ljudi po vsem svetu alergičnih na pasjo dlako, pri čemer se simptomi razlikujejo po intenzivnosti in naravi, od oteklih in srbečih oči in nosu do težav z dihanjem in izpuščaji po telesu. Nevarnost alergijskih reakcij med sodelavci ali obiskovalci na pse na delovnem mestu je zato pomembna skrb.

Podjetja morajo upoštevati tudi pristne fobije zaposlenih, manjše strahove in splošni odpor do psov.

Tukaj je še pravna odgovornost. Poškodovani sodelavci lahko upravičeno tožijo svojega delodajalca zaradi malomarnosti zaradi poškodb, povezanih s psom, do katerih pride na delovnem mestu.

Težavni psi, ki veliko lajajo in se agresivno obnašajo do drugih psov v pisarni, zaradi česar morajo lastniki posredovati in zanemariti svoje delovne naloge.

Poleg tega si morajo psi vzeti odmore, iti ven in biti nahranjeni med delovnim časom. Gibljiv delovni čas je ključnega pomena, da žival nima negativnega vpliva na produktivnost.

Prav zaradi mogočih nevarnosti je priporočljivo, da v podjetju sprejmejo smernice oz. pravilnik, kjer se natančno opredelijo, kaj je dovoljeno in kaj ne.

Kako se lotiti vpeljave psov na delovno mesto?

Odločitev ali bi podjetje vpeljalo pse v podjetje ali ne, se nanaša na različna področja delovanja podjetja: skrb za zdravje, varnost in dobro počutje zaposlenih, pravni, strukturni in kulturni vidiki delovanja podjetja kot celote.

Najprej je potrebno med zaposlenimi  z anketnim vprašalnikom preveriti kakšna je njihova opredelitev glede tega, kakšni so njihovi pomisleki. Na podlagi prejetih rezultatov in politike podjetja se potem oblikujejo pravila za lastnike, ki bodo svojega psa pripeljali v podjetje.

Praksa kaže, da v večini podjetij, kjer malo število zaposlenih pripelje psa na delovno mesto, ne vidijo potrebe, da bi to področje uredili s pravilnikom. Z večanjem podjetja oz. večanjam števila »prinašalcev« psov na delovno mesto, pa bi bilo priporočljivo, da bi podjetje oblikovalo in sprejelo ustrezen Pravilnik o prisotnosti psa na delovnem mestu.

Potrebno se je vprašati:

  • kje so psi dobrodošli (ali bodo v podjetju mesta »brez psov«),
  • kdaj so dobrodošli (na internih sestankih, sestankih s poslovnimi partnerji),
  • katere pogoje mora pes izpolnjevati, da lahko prestopi prostore podjetja,
  • bodo psi prisotni vsak dan v tednu ali le na določene dneve,
  • je potrebna predhodna najava, da bo zaposleni pripeljal psa na delovno mesto,
  • bo omejitev, koliko psov na prostor/na dan je lahko prisotnih v pisarni/podjetju,
  • določiti kdo odgovarja za škodo na inventarju ali škodo narejeno drugim zaposlenim,
  • poskrbeti za cepljenost psov (cepljenje proti steklini, priporoča se tudi cepivo proti kužnim boleznim in Leptospirozi, potrdila o opravljanih veterinarskih storitvah kot so prejem zdravil za preprečevanje klopov in bolh).

Lastniki psa morajo zagotoviti, da prisotnost psa ne bo imela negativnih učinkov na produktivnost ali varnost v organizaciji (psi, ki so preveč nepredvidljivi v svojem vedenju ali kažejo znake agresije, niso primerni za delovno okolje).

Primerno bi bilo, da se psi preden se srečajo v pisarnah podjetja, srečajo zunaj njega, da se »ovohajo« in spoznajo.

Priporočljivo bi bilo, da v podjetju določijo poskusno obdobje (2 tedna, 1 mesec, ipd.) da preverijo, kako deluje v praksi, če je potrebno v pravilniku še kaj dodati, spremeniti.

Po poskusnem obodobju se ponovno izvede anketa med  zaposlenimi, da se ugotovi, kakšna je sedaj  njihova opredelitev glede psov na delovnem mestu, kako so bili ne/zadovoljni ob njihovi prisotnosti.

V kolikor se zaposleni in vodstvo opredelijo ZA, potem se pravilnik dokončno sprejme in podjetje postane »živalim prijazno«.

Sicer sem mnenja, da četudi ne bi bile opravljene številne študije tako pri nas kot po svetu, glede vključevanja psov na delovno mesto, bi bil rezultat enak – psi, če so ustrezno vzgojeni, zagotovo pozitivno vplivajo na zaposlene v podjetju. Je pa potrebno pudariti, kar je ključno, da tovrstna spodbuda vodi do uspeha le, če je v podjetju vzpostavljena prava organizacija in kultura. V nasprotnem primeru lahko za zaposlene, živali na delovnem mestu predstavljajo stres in napetost.

Lidija Vrbnjak

Viri:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7824880/#B7-animals-11-00089

(Pevec Koršič, 2021 – Pevec Koršič, N. (2021). Zaznani vpliv prisotnosti psa v pisarni na doživljanje delovnega okolja [Diplomsko delo]. Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.)

Hall in Mills, 2019 – Hall, S. in Mills, D (2019). Taking dogs into the office: A novel strategy for promoting work engagement, commitment and quality of life. Frontiers in Veterinary Science, 7(6), 138.

Chan S.K., Leung D.Y.M. Dog and Cat Allergies: Current State of Diagnostic Approaches and Challenges. Allergy Asthma Immunol. Res. 2018;10:97–105. doi: 10.4168/aair.2018.10.2.97

Boštjančič in Smolkovič, 2012 – Boštjančič, E. in Smolkovič, I. (2012). Vloga psa na delovnem mestu – rezultati prve slovenske eksploratorne raziskave. HRM, 10(50), 15–30.

 

<a href=”https://www.freepik.com/free-photo/poodle-office-desk-with-people-background_25747905.htm#query=dog%20at%20work&position=3&from_view=search”>Image by Drazen Zigic</a> on Freepik