»Danes skorajda ni delovnih mest, kjer nista potrebna sprotno učenje in razvijanje novih veščin ter kompetenc,«je za Delov prispevek o pomanjkanju kadrov komentirala Andreja Janc Koderman, direktorica kadrovske revizije. Kaj vse je še povedala, preverite v poletnih medijskih utrinkih.

Časi, ko je marsikateri zaposleni slišal, da na zavodu za zaposlovanje na njegovo delovno mesto čaka vsaj deset enako ali pa bolj sposobnih od njega, so (v mnogih panogah) minili, piše novinarka Dela Milka Bizovičar v prispevku Odnosi kot konkurenčna prednost delodajalca. Svoj pogled v prispevku predstavlja tudi Janc Kodermanova, ki opozarja na pomanjkanje ustreznih kompetenc pri brezposelnih: »V desetih letih se je marsikaj spremenilo. Tehnologija je izjemno napredovala, s tem so se spremenili delovni procesi in seveda tudi zahteve po novih znanjih. Ponudba delovne sile ni sledila zahtevam trga tako hitro, kot je raslo povpraševanje po novih veščinah in znanjih

Zmagovalna je kombinacija različnih znanj
Kakšne bodo ključne veščine pri zaposljivosti družboslovcev, pa je raziskovala Delova novinarka Silva Čeh v prispevku Zmagovalna je kombinacija različnih znanj, kjer ji je pri vsebini pomagala tudi direktorica kadrovske revizije, ki o tem pravi: »Zelo pomembno je, da si iskalec zaposlitve naredi širši nabor potencialnih delovnih mest, ki bi jih lahko zasedal s svojim poklicem, znanjem, izkušnjami in veščinami. To pa seveda tudi pomeni, da je pripravljen sprejeti delo zunaj svojega poklica.«