Zaposlovanje mladih

Zavod RS za zaposlovanje je 1.2.2023 objavil novo javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela, s katero zbira ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let

Delodajalci za zaposlitev brezposelnih mladih do 25. leta starosti za nedoločen čas lahko pridobite mesečno subvencijo v višini 300€ do 490€. Novemu zaposlenemu ste dolžni zagotoviti mentorstvo ter vsaj 30 ur izobraževanja ali usposabljanja pri zunanjem izvajalcu, ki je registriran za dejavnost izobraževanja. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.

Namen povabila je predvsem spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas, kar dolgoročno krepi njihovo odpornost na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.

Delodajalec prejema subvencijo za zaposlitev 18 mesecev. Oddaja ponudb je odprta od 1. 2. 2023 do porabe sredstev, najdlje do 30. 9. 2023.

 

Delo upokojencev

S koncem leta 2022 je prenehal veljati interventni zakona za podporo trgu dela (ZIUPTD1), ki je omogočal večje število opravljenih ur upokojenca na letni in mesečni ravni.

Tako je pri dopolnilnem delu upokojencev ponovno potrebno upoštevati zgornje in spodnje omejitve, kakor tudi individualne omejitve in omejitev, ki se nanašajo na firmo in so odvisne od števila zaposlenih, kot to določa Zakon o urejanju trga dela.

Posamezen upokojenec tako lahko dela max. 60 ur na mesec, oz. 3x na leto 90 ur ter max 720 ur na leto.

Določena je minimalna urna postavka  6,17 € bruto in maksimalni letni zaslužek 9.237,96 €. (Trenutne številke veljajo še do konca februarja 2023 in se bodo po vsej verjetnosti dvignile v sorazmerju z dvigom minimalne plače.)

Delodajalec, ki zaposluje upokojence pa mora upoštevati tudi omejitve, ki so vezane na število zaposlenih pri njemu.

Če ima torej zaposlenih od 50 – 100 zaposlenih, lahko npr. en upokojenec dela celo leto in opravi  vseh 720 ur.

Lahko pa zaposli dva upokojenca, vendar seštevek ur obeh upokojencev ne sme presegati 720 ur.

Če zaposluje delodajalec več ali manj delavcev, se temu primerno veča ali manjša skupno število ur, ki jih lahko opravijo upokojenci.

Kršitev omejite, kot jih določa zakon predstavlja prekršek in se lahko globa izreče tako delodajalcu (od 1.200€ do3.000 €), kakor tudi upravičenec (od 250€ – 500€).

 

Pripravila:

Sanja Miljuš Herman, univ. dipl. prav.