1. januarja je začela veljati dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta med drugim vsem staršem bodočih prvošolcev omogoča plačan dan dopusta, da bodo lahko svoje otroke brezskrbno pospremili v šolo.

Z dopolnitvijo ZDR-1 bodo po novem 1. septembra vsi starši prvošolcev za spremstvo lahko koristili plačano odsotnost z dela. Pravica je absolutna, zato je delodajalec zaposlenemu ne more odreči, četudi bi njegova odsotnost morebiti lahko ogrožala delovni proces. Starši prvošolcev bodo za prvi šolski dan upravičeni do nadomestila plače v višini povprečne mesečne plače za polni delovni čas zadnjih treh mesecev pred odsotnostjo. Doslej so to lahko koristili le javni uslužbenci in tisti zaposleni v zasebnem sektorju, ki jim je to pravico omogočil delodajalec. 

Kdaj ima zaposleni še pravico do plačanega dopusta?

ZDR-1 sicer kot druge plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, določa še:

  • lastno poroko;
  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca oz. otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja;
  • smrt staršev – očeta, matere, starša zakonskega ali zunajzakonskega partnerja, posvojitelja.
  • hujšo nesrečo, ki prizadene zaposlenega.