Spletni kadrovski Revizor Janez za hitro preverjanje

Vabljeni, da si ogledate novo spletno stran Kadrovske Asistence, kjer na enem mestu še bolj pregledno predstavljamo naše storitve. Novost je tudi spletni kadrovski Revizor Janez, ki s pomočjo spletnega vprašalnika hitro oceni ustreznost vaših kadrovskih postopkov in dokumentov.

Novosti novele Zakona o dohodnini

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016 je bil 7. oktobra objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2R), ki je začel veljati naslednji dan po objavi in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. Katere novosti in spremembe so pomembne za delodajalce?

  • Spremembe bonitetZa boniteto se po novem ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zaposlenim zagotovi v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu skladno z zakonom, ki to področje ureja. V okviru smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je izdalo ministrstvo za zdravje, gre predvsem za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga ipd.
    Prav tako se povišuje znesek splošne oprostitve za bonitete, ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto. Po novem znesek bonitete v mesecu ne sme presegati 15 evrov; do sedaj je bila meja pri 13 evrov.
  • Posebna davčna obravnava božičniceDel plače za poslovno uspešnost, v kolektivnih pogodbah najpogosteje imenovan 13., 14. plača ali božičnica, se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.
    Ugodnejše davčne obravnave bodo torej deležna le tista plačila za poslovno uspešnost, ki bodo v koledarskem letu izplačana enkrat in vsem upravičenim delavcem hkrati. Izpolnjen pa mora biti še en pogoj: da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca s katerim so delavci seznanjeni vnaprej in da imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost alida je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce, npr. če so do dela plače za poslovno uspešnost upravičeni delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečni dan ali obdobje.Posebna davčna obravnava je določena do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, do te višine se ne všteva v osnovo za dohodnino, se pa od tega izplačila obračunajo obvezni prispevki za socialno varnost. Če bo izplačilo dela plače za poslovno uspešnost pod navedenimi pogoji izplačano v višjem znesku, se bo v delu, ki presega 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, vštevalo v davčno osnovo za dohodnino, prispevke za socialno varnost pa mora delodajalec obračunati od celotnega bruto zneska.
  • Druge pomembne spremembeZ novelo se spreminja tudi lestvica za odmero dohodnine, obdavčitev dohodka iz dejavnosti, povišuje se dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave za 300 evrov itd.

Vse spremembe si lahko podrobno preberete tukaj.

Objavljeno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2017

Na zavodu za zaposlovanje so 4. novembra objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Na voljo je 27 milijonov evrov za predvidenih 5.000 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Povabilo si oglejte tukaj.