Vprašljiva odpoved iz poslovnega razloga ob neprekinjenem odrejanju nadur

Ali je odpoved iz poslovnega razloga zaradi zmanjšanja povpraševanja po izdelkih oz. storitvah upravičena, če je delodajalec neprekinjeno odrejal nadurno delo vsem zaposlenim? 

Primer iz sodne prakse

Delodajalec je začel z zmanjševanjem števila zaposlenih na delovnem mestu, zato je tožnici iz poslovnega razloga zaradi znižanega povpraševanja po izdelkih ter upada naročil odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Tudi po njeni odpovedi, pa je delodajalec nadaljeval s prakso odrejanja po 20 nadur mesečno, kar ni skladno z utemeljitvijo poslovnega razloga. Ta bi bil utemeljen v primeru, če bi zaradi sprememb v poslovanju, dejansko prišlo do prenehanja potreb po delu pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi na posameznih delovnih mestih.

Odpoved pogodbe je zakonita, če zanjo obstaja resen razlog

Če je z zmanjšanjem ali ukinitvijo nadurnega dela oz. kakršnokoli drugačno razporeditvijo delo mogoče nadaljevati pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, razlog za odpoved zaposlenega ne more biti utemeljen. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je zakonita le, če za to obstaja resen razlog. Pri tem pa je pomembno, če ima delodajalec na voljo samo to rešitev, ali obstajajo še druge učinkovite in primerne možnosti. Dokazno breme, da je odpovedni razlog podan, je na podlagi prvega odstavka 84. člena ZDR-1 na delodajalcu.Zgolj dejstvo o opravljanju nadurnega dela, pa ne zadošča za zaključek, da poslovni razlog ne obstoji. Lahko pa je vprašljiv, tako glede organizacijske kot ekonomske upravičenosti, če delodajalec delavcem neprekinjeno odreja opravljanje nadur, saj je ob takšni odreditvi lahko vprašljiva dejanska potreba po zmanjšanju števila zaposlenih.

Ker ta dejstva niso bila v zadostni meri razčiščena, je revizijsko sodišče sodbi sodišč druge in prve stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje, ki bo v ponovljenem postopku ugotavljalo, ali bi se bilo mogoče z drugačno organizacijo dela izogniti opravljanju nadur in zagotoviti tožnici nadaljevanje delovnega razmerja. Več: www.sodnapraksa.si

Na MPIK Zajtrku o izzivih poslovanja

Vabljeni na brezplačni MPIK Zajtrk o Izzivih poslovanja – včeraj podjetnik, danes zaposlovalec, ki bo v četrtek, 25. maja z začetkom ob 9. uri, v prostorih SIJ Izobraževalnega centra na Ravnah na Koroškem.

Vse oblike dela, ki jih omogoča slovenska zakonodaja, pravne možnosti sodelovanja z zunanjimi sodelavci ter tveganja in nevarnosti, ki se lahko pojavijo, bo na delavnici predstavila Eva Langeršek iz podjetja Kadrovske storitve.   

Udeležba je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava do torka, 23. maja na www.goo.gl.

Kaj bo na meniju, lahko preverite tukaj.

O ovirah poslovanja smo opozarjali v Murski Soboti

Spremembe v avstrijski zakonodaji in napovedan slovenski zakon o napotitvi zaposlenih v tujino prinašajo številne novosti pri poslovanju v Avstriji. V torek, 16. maja, smo na seminarju v Murski Soboti zbranim udeležencem predstavili, kako se soočiti z novostmi, katero dokumentacijo je potrebno urediti in jih opozorili na pasti, ki jih pri napotitvi delavcev v tujino čakajo.

Tu lahko preverite, kako smo se imeli.