Napovedani nižji stroški za napotene delavce

Ministrstvo za finance je 22. junija predstavilo predloge sprememb davčne zakonodaje, ki obsegajo tudi področje čezmejnega opravljanja storitev (napoteni delavci). Za vas povzemamo ključne spremembe.

1. Spremembe v zvezi z davčno obravnavo povračil stroškov, povezanih z napotitvami

Davčna obravnava stroškov službene poti je trenutno davčno ugodnejša kot obravnava stroškov delavcev, ki so napoteni na delo v tujini. Večina stroškov se napotenemu delavcu šteje kot boniteta (prenočišče, idr.).

Za službeno potovanje se šteje le tista pot:

  • ki ne predstavlja rednega opravljanja dela na sedežu delodajalca oz. v kraju, dogovorjenem s pogodbo,
  • kjer storitve opravljene v okviru službene poti ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti,
  • ki je brez pogodbe o izvajanju storitve z naročnikom oziroma uporabnikom,
  • kjer delodajalec za opravljanje začasnega dela delavca v tujini ne bo prejel oziroma ne pričakuje, da bo prejel plačilo. 

Ker se tudi na finančnem ministrstvu zavedajo, da vsaka pot v tujino ni službena pot, se na tem področju obetajo spremembe za namene davčne obravnave.

Kljub temu, da bodo določeni stroški davčno priznani, ne spreglejte ostalih novosti, ki jih prinaša nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev.

Kakšen je predlog ministrstva?

Ministrstvo za finance predlaga, da se za službeno potovanje za davčne namene šteje tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni – posledično se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo. Cilj je:

  • davčna izenačitev kratkotrajnih napotitev s službenimi potmi (v nasprotnem primeru bi obstajalo tveganje obdavčitve vseh povračil stroškov za službene poti),
  • omejitev tveganja neugodnih posledic, ki bi lahko nastopile z začetkom uporabe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (s 1. januarjem 2018).

2. Sprememba obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja s tujim elementom

Pri obdavčitvi dohodkov iz delovnega razmerja s tujim elementov finančno ministrstvo predlaga dodatno zmanjšanje davčne osnove za do 20 % plače oz. na letni ravni ne več kot 12.000 evrov za zavezance,  ki so napoteni na delo v ali iz Slovenije. Tako bi spodbudili predvsem večjo mobilnost raziskovalcev in izmenjavo zaposlenih med povezanimi družbami.

Med pogoji za zmanjšanje davčne osnove upravičencem, so njihova vsebinska opredelitev, časovni pogoj, oddaljenost od ozemlja Slovenije in rezidentstvo.

Preden pride do dejanske uvedbe predloga v praksi, mora ministrstvo pripraviti ustrezen predlog spremembe predpisa (Zakona o dohodnini), sledi presoja in sprejem na Vladi RS ter potrditev v Državnem zboru.

V Domu pod Gorco je zadišalo po dobrodelnosti

V soboto, 17. junija, smo se zaposleni iz Kadrovske asistence udeležili dobrodelnega kuhanja na dnevu odprtih vrat doma za starejše Dom pod Gorco.

Na tretjem dnevu odprtih vrat Doma pod Gorco se je zbralo več kot 200 starostnikov, ki bivajo v domu in varovanih stanovanjih. Tudi letos so pripravili bogat spremljevalni program, med povabljenimi so bili tudi Vinko Šimek, Nuša Derenda in Marcos Tavares iz NK Maribor.

Čudovitega dogodka smo se udeležile tudi sodelavke iz Kadrovske asistence, ki smo za dobrodelnost pridno zavihtele kuhalnice.