Očetovski dopust se v letu 2017 še podaljšuje

Po 1. januarju 2017 bodo očetje dobili dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta. Skupaj ga bodo po novem imeli 25 dni. Oče bo po novem upravičen do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta – 25 koledarskih dni očetovskega dopusta bo plačanega, za ostalih 25 koledarskih dni pa bo država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost. Očetovski dopust se vsako leto postopoma podaljšuje za pet dni, dokler ne bo leta 2018 dolg 30 dni. Obenem se vsako leto za 25 dni zmanjšuje neplačani očetovski dopust, ki ga leta 2018 ne bo več.

Nova ureditev bo tako veljala za vse očete novorojenčkov, ki bodo prvič uveljavljali pravico do očetovskega dopusta oz. za vse vloge, vložene po 1. januarju 2017. Plačane dneve očetovskega dopusta bodo lahko po novem uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do dodatnih petih plačanih dni. Čeprav so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še pet dodatnih dni. Če pa teh pet plačanih dni še niso izkoristili, bodo lahko izrabili deset dni v strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, nova ureditev ne velja.

Vse, kar moramo preveriti ob začetku novega leta

-Ali so zaposleni izrabili najmanj dva tedna letnega dopusta do konca koledarskega leta?

– Ali so bili delavci napoteni na obdobni zdravstveni pregled v skladu z oceno tveganja in kdaj je potrebno delavce poslati na naslednji pregled?

– Ali so vsi delavci opravili izobraževanje o varstvu pri delu in kdaj je potrebno izobraževanje v skladu z oceno tveganja ponoviti?

– Ali so interni akti še v skladu z veljavno zakonodajo?

– Ali personalne mape vsebujejo vse dokumente, ki so pomembni za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja?

– So pogodbe o zaposlitvi še skladne z zakonodajo? Je morda potrebno sprejeti nove?

– Se je morda število zaposlenih povečalo na 10 in je potrebno sprejeti akt o sistemizaciji? Je morda potrebno uskladiti obstoječo sistemizacijo z dejanskih stanjem v podjetju?

– Preveriti, ali se spreminjajo pogoji za odmero letnega dopusta zaposlenih (morda se je zaposlenemu rodil otrok, je postal starejši delavec ipd.).

– Preveriti, ali je morda glede na naravo dela in proces mogoče vpeljati neenakomerno razporeditev delovnega časa. Če da, potem je potrebno sprejeti ob začetku koledarskega oz. poslovnega leta letni koledar.

– Sprejeti potrebno nov program za promocijo zdravja. Ste že izmerili učinke obstoječih ukrepov na zaposlene?

2017: strastno, energično, pogumno!

Leto 2017 bo v znamenju ognjeno rdečega petelina. Naj bo vaše leto v rdečo barvo odeto: strastno, energično, pogumno in prodorno, vam želi Kadrovska asistenca.