V ponedeljek, 16.07.2018 so Sindikat delavec trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavnika delodajalcev, podpisali novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, ki bo pričela veljati s 15.08.2018.

Predstavniki delavcev in delodajalcev so se med drugim dogovorili, da bo lahko delodajalec na delo na nedeljo in praznike, razporedil tudi delavce, ki skrbijo za otroka do treh let starosti, na izrecno pisno pobudo delavca.

V dogovoru so povečali število nedelj v letu, ko je delavec lahko razporejen na delo iz 15 na 20 nedelj v letu, ampak ne več kot dve v mesecu. Nova kolektivna pogodba ohranja dodatek na delo v nedeljo v višini 100% od osnovne bruto plače delavca, vendar ta dodaten ne more znašati manj kot 6,05 EUR/uro bruto. Te določbe se pričnejo uporabljati s 01.09.2018.

Po novi kolektivni pogodbi delodajalec ne bo smel delavca razporediti na delo v primeru vseh 15 praznikov, razen v določenih izjemah, ki so v novi kolektivni pogodbi bolj natančno opredeljene.

V letu 2019 se bodo povišale najnižje osnovne plače, in sicer od 01.01.2019 za I.- V. tarifnega razred za 5% in za VI. in VII. tarifni razred za 10%. S 01.07.2019 sledi za I. – V. tarifni razred dodatno povišanje najnižjih osnovnih plač za 2% na sedanjo osnovo. Prav tako nova kolektivna pogodba ureja letno usklajevanje najnižjih osnovnih plač.