Ali veste, katera kolektivna pogodba dejavnosti je prava za vaše podjetje? Zakaj ji morate skupaj z delavci slediti? Se ukvarjate z eno izmed desetih dejavnosti, ki (že) imajo kolektivno pogodbo z razširjeno veljavnostjo? Kaj to pomeni v praksi?

Od ene same do množice pogodb

Ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi ves gospodarski sektor imel enotno kolektivno pogodbo? Pred desetletjem je takšna pogodba obstajala. Imenovala se je ‘splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti’. Ta v veljavi ni več že od leta 2005 oziroma 2006. Nadomestil jo je nabor kolektivnih pogodb, ki vedno znova nastajajo na ravni posameznih dejavnosti.

Pravice in obveznosti: vaše in delavčeve

Kaj kolektivna pogodba ureja? Če povemo na kratko: ureja vaše in delavčeve pravice ter obveznosti, ki jih imate:

 • pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,
 • med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • za plačilo za delo ter druge osebne prejemke in povračila v zvezi z delom,
 • za varnost ter zdravje pri delu in/ali
 • druge pravice ter obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci in delavci.

Katera kolektivna pogodba me zavezuje?

Kot delodajalec morate vedeti, katera kolektivna pogodba dejavnosti vas zavezuje. Zakaj? Delavčeve pravice, ki izhajajo iz nje, ste dolžni uresničevati v praksi. Enako nalogo imajo delavci – tudi oni morajo slediti pogodbi.

Kaj pomeni ‘razširjena veljavnost’ pogodbe?

V praksi kolektivno pogodbo ene ali več dejavnosti mnogokrat sklene en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev. Kolektivna pogodba je razširjena zato, ker ena od strank (sindikat, združenje delodajalcev) predlaga ministru, pristojnemu za delo, da razširi veljavnost celotne kolektivne pogodbe ali njenega dela na vse delodajalce v dejavnosti ali dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

To pomeni: če opravljate dejavnost, za katero je takšna pogodba sklenjena, se jo morate vi in vaši zaposleni v celoti držati. Ne glede na to, ali ste kot delodajalec član podpisnika pogodbe oziroma ali so delavci člani sindikata.

Kako v primeru, da me zavezuje več kolektivnih pogodb?

V tem primeru se uporabljajo določbe, ki so za delavce ugodnejše.

V evidenco kolektivnih pogodb je vpisanih 10 pogodb z razširjeno veljavnostjo:

 1. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine,
 2. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije,
 3. Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost,
 4. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije,
 5. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije,
 6. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti,
 7. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije,
 8. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije,
 9. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo,
 10. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti.

Na čakalni listi za vpis v evidenco pa sta še dve:

 1. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije,
 2. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

Po mnenje na Kadrovsko Asistenco!

(Že) veste, katera kolektivna pogodba dejavnosti bo ‘prava’ za vaše podjetje? In kako jo uporabljati? Če ste v dvomih, se obrnite na nas! Pripravili vam bomo mnenje o uporabi kolektivne pogodbe dejavnosti. Za dodatne informacije nam pišite na: kariera@kadrovska-asistenca.si.