Da je vzdrževanje ravnovesja med delom in družino nemalokrat zelo zahtevna naloga, ste zagotovo že izkusili, bodisi osebno bodisi preko sodelavcev.

»Work-family balance« pomembno vpliva na kakovost posameznikovega življenja – na to, ali bo z njim zadovoljen ali ne. Obenem tako ženskam kot moškim omogoča samouresničitev na poklicnem področju. In le zadovoljen in karierno samouresničen zaposleni je tisti, ki lahko sodeluje pri ustvarjanju skupnih uspehov podjetja.

Kadrovska asistenca v zasledovanju ravnovesja med delom in družino

V Kadrovski asistenci z veseljem opažamo, da smo pri usklajevanju področij dela in zasebnega življenja z dneva v dan bolj uspešni. Optimirali smo procese dela, jasno porazdelili naloge in odgovornosti med zaposlene, kjer je le bilo mogoče, smo vpeljali fleksibilne oblike dela, vseskozi vlagamo v osebnostni in karierni razvoj posameznika ipd.

Smo v postopku pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje. Sočasno za zaposlene izvajamo vrsto programov usposabljanja na temo usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

Konkretni rezultati naših prizadevanj

Zgoraj omenjeni ukrepi so pri nas spodbudili nekakšen domino efekt pozitivnih sprememb, kot so:

• večja samostojnost zaposlenih,
• povečana učinkovitost dela ter posledično dvig produktivnosti podjetja,
• osredotočenost na pomembne in prioritetne naloge,
• manj napak pri delu.
• opazno povečanje zadovoljstva naših strank.

In najbolj bistveno: reorganizacija poslovanja in delovnih procesov je za seboj potegnila uspešno vzpostavljanje ravnovesja med našimi delovnimi dolžnostmi in prostim časom. V tem oziru, kot že rečeno, smo vsak dan boljši.

Kadrovska asistenca svetuje: 6 »work-family balance« nasvetov

Kombinacija naših lastnih praktičnih izkušenj ter izjemno dobro poznavanje zakonskih določil in mehanizmov s področja sta naša glavna aduta pri izvajanju »work-family balance« svetovanja. Nekaj naših nasvetov o tematiki z vami podelimo kar takoj:

1. Spodbujajte postavljanje usklajenih ciljev med poslovnim in zasebnim področjem.
2. Optimizirajte procese dela.
3. Jasno opredelite odgovornosti v kolektivu.
4. V tedenskem koledarju dosledno planirajte tako poslovne kot zasebne aktivnosti.
5. Pri nalogah vedno postavite prioritete.
6. Vlagajte v in spodbujajte razvoj kadrov s področja kompetentnosti dela.

Tudi EU spodbuja programe usklajevanja zasebnega in poklicnega

Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki delajo več kot 48 ur na teden, manj priložnosti za usklajeno krmarjenje med zasebnim in poslovnim. Več kot 80 odstotkov Evropejcev je sicer zadovoljnih z usklajenostjo delovnega časa in prostočasnih aktivnosti … A Evropska Unija si želi, da bi bil ta odstotek še višji! Zato podpira naslednje možnosti za vzpostavitev ravnovesja delo – družina: gibljiv oz. fleksibilen delovni čas, delo na daljavo, neplačan/plačan dopust, porodniški, očetovski dopust in starševski dopust ter odmor za dojenje.